Istraživački rad o utjecaju procesa pridruživanja na unaprjeđenje rodne ravnopravnosti

universityofgrazPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, zajedno sa dr. sc. Antonijom Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ivanom Radačić s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ sudjelovala je u istraživačkom radu posvećenom unaprjeđenju ravnopravnosti žena i muškaraca u tijeku pristupanja Hrvatske EU pod nazivom „Social Transformation through External Socialization: Improving Equality between Men and Women in the Course of the Croatian Accession Process“. U ime triju autorica, rad je na znanstvenom skupu na Univerzitetu u Grazu predstavila dr. sc. Antonija Petričušić.

Istraživanje odgovara na pitanja jesu li demokratski uvjetovane politike bile učinkovite u RH, je li transformacijska moć procesa pridruživanja uistinu unaprijedila rodnu ravnopravnost te mogu li uvjeti za pridruživanje EU dovesti do održivih društvenih promjena i transformacije dominantnih društveno-kulturnih vrijednosti vezanih uz rodnu ravnopravnost.