Posjet predstavnika Organizacije mladih Status M

StatusMmPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu predstavnika Organizacije mladih Status M, direktora Natka Gereša, dr. med., koji ju je upoznao s aktivnostima koje organizacija provodi. Status M je  pozvan u Nacionalni tim za prevenciju nasilja u obitelji i nad ženama,  a nedavno su uključeni i u Upravljački odbor mreže MenEngage Europe. U svom strateškom planu za sljedeće dvije godine, imaju i rad s mladim očevima na brizi o djeci što je, kako je istako Gereš, od izuzetne važnosti kao alat prevencije kasnijeg nasilja u obitelji.

Za tu su aktivnost aplicirali na fond Daphne u partnerstvu s fakultetom iz Portugala, udrugom iz Nizozemske te Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije.

Pravobraniteljica je upoznata i s ostalim uspjesima i planovima vezanima uz rad udruge Status M, a dogovorena je zajednička suradnja i rad sa županijskim odborima/povjerenstvima  za ravnopravnost.

Pravobraniteljica je Natka Gereša upoznala sa svojim nadležnostima i aktivnostima vezanima uz  diskriminaciju na području ravnopravnosti spolova, nasilju nad ženama, pritužbama koje prima i od žena i od muškaraca te o suradnji koju ostvaruje sa svim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova na lokalnoj i nacionalnoj razini.