Okrugli stol "EU politike LGBTI ravnopravnosti pri zapošljavanju i na radnom mjestu"

EuropseLGBTpolitikeUdruga Prostor rodne i medijske kulture K-zona uz partnerice na projektu BRID - Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udrugu Zora i Lezbijsku organizaciju Rijeka "Lori" te suradnice na projektu udruge Zagreb Pride i Trans Aid organizirale su okrugli stol "EU politike LGBTI ravnopravnosti pri zapošljavanju i na radnom mjestu".

Cilj okruglog stola bio je upoznati dionike s najboljim EU praksama koje se tiču postizanja ravnopravnosti LGBTI osoba pri zapošljavanju i na radnom mjestu. Sudionici/e su se posebno osvrnuli/e na relevantno zakonodavstvo RH te zakonodavstva i mehanizme Europske unije koji se u širem kontekstu odnose na postizanje rodne ravnopravnosti te na suzbijanje diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja s posebnim osvrtom na suzbijanje diskriminacije na radnom mjestu i pri zapošljavanju. 

Na okruglom su sudjelovali Sandra Bedeniković (Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske), Goran Selanec (zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova), Mia Gonan (Zagreb Pride), Mario Kikaš (urednik časopisa RAD), Jelena Miloš (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID), Noah Pintarić (Prostor rodne i medijske kulture K-zona).

Ispred institucije Pravobraniteljice, zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec je istaknuo da je na razini EU zaštita daleko šira od one koja postoji na papiru te da postoji direktiva koja zabranjuje nepovoljno postupanje uvjetovano seksualnom orijentacijom pri zapošljavanju i na radnom mjestu i da je to jedini oblik diskriminacije u EU koji je zabranjen. Međutim, sudska praksa u EU u zadnjih deset godina vidno je napredovala.

Projekt "LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu" financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Iz medija:

ravnopravnost.lgbt, 30.9.2016.

Libela, 29.9.2016.

CroL, 29.9.2016.

Nacional, 28.9.2016.

Politika plus, 28.9.2016.

Direktno.hr, 28.9.2016.