Pravobraniteljica izlagala na panelu "Male škole ljudskih prava"

PRS23022015 webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je danas jedna od gošći panela pod nazivom "Uvod u problematiku ravnopravnosti spolova" koji je na Pravnom fakultetu u Zagrebu održan u sklopu Male škole ljudskih prava u organizaciji ELSE Zagreb. Osim pravobraniteljice na panelu su govorile i doc.dr.sc. Ivana Radačić iz Instituta Ivo Pilar, doc.dr.sc. Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu i Rada Borić, izvršna direktorica Centra za ženske studije. Preko 100 studenata i studentica Pravnog i drugih fakulteta društvenih znanosti uključujući i dramske umjetnosti sudjelovalo je na Maloj školi ljudskih prava. Pravobraniteljica je nakon izlaganja odgovarala na na pitanja studenata/ica.

Mala škola ljudskih prava traje od 23.-27.02.2015., a teme obuhvaćaju položaj žena tijekom povijesti i pravo na izbor, spolno nasilje i ulogu medija. Na kraju će biti simulacija rasprave i donošenja rezolucije Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova te podjela certifikata sudionicima i sudionicama.

Malaskola web

ELSA - Europska udruga studenata prava najveća je europska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika. Osnovana je 1981. godine u Beču, a trenutno ima podružnice u 35 europskih država te okuplja više od 30 000 individualnih članova na 200 pravnih fakulteta.