Ostala

Edukativni video spot u okviru emisije „EUctionary“

EUctionaryPravobraniteljica Višnja Ljubičić gostovala je u edukativnom video spotu namijenjenom studentskoj i srednjoškolskoj populaciji u kojima se obrađuju osnovni pojmovi Europske unije. U sklopu odgojno-obrazovne emisije „EUctionary“ snimljen je niz kratkih video materijala, a pravobraniteljica je sudjelovala u četvrtoj epizodi u kojoj je obrađena tema ravnopravnosti spolova. Osim pravobraniteljice, u emisiji je gostovala i Petra Kontić iz udruge B.a.B.e.

Opširnije...

Konferencija „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske“

konferencija AIEFPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partnerska institucija na projektu, sudjelovala je na konferenciji na kojoj je svečano predstavljen početak projekta „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske - Strengthening and supporting women in the army force and in the peace missions of the Republic of Croatia”. Projekt je financiran sredstvima Vlade Sjedinjenih Američkih Država (State Department) uz podršku Veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj, a potporu provedbi projekta daje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Izabran je na natječaju AEIF 2020 koji raspisuje američka Vlada za alumne diljem svijeta, a u Republici Hrvatskoj alumni - nositelji su doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović (U.S. – European Security Issues) i doc.dr.sc. Davor Božinović (Foreign Policy). Osim Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, partnerska organizacija na projektu je i udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Projektom se prvi puta u Republici Hrvatskoj vrši analitički uvid u položaj žena u vojnim snagama i mirovnim misijama.

Opširnije...

Sudjelovanje u raspravi „Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?“

UnpovertydayPovodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, danas je u organizaciji Pučke pravobraniteljice održana online rasprava pod nazivom „Online kava za ljudska prava-Utjecaj koronavirusa na najranjivije: Kako zaštititi socijalna prava?“, s ciljem podizanja svijesti o poteškoćama s kojima se tijekom epidemije susreću najranjiviji među nama, poput starijih osoba, beskućnika, stanovnika ruralnih područja, žrtava obiteljskog nasilja, Roma i drugih, kao i s prijedlozima za njihovo rješavanje. U raspravi je sudjelovao i zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević. 

Opširnije...

Sudjelovanje u procesu izrade Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. 2027.

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje u procesu izrade Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. 2027. godine te pratećeg Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. - 2023. godine, kojim koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. S obzirom da je u tekstu trenutnog nacrta Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. 2027. istaknuto da će tema ravnopravnosti spolova u ovom dokumentu biti usmjerena samo na potrebu donošenja strateškog okvira u području ravnopravnosti spolova zbog okolnosti da se izrađuje Nacionalni plan za ravnopravnost spolova od 2021. do 2027., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je istaknula zabrinutost takvim pristupom te ukazala da je Nacionalni plan za ravnopravnost spolova dokument koji se najavljuje još od 2015. godine te koji ranije nije obuhvaćao svu problematiku koja se podrazumijeva pod temom ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Sastanak u GS OSRH

oruzanesnagePravobraniteljica za ravnopravnost spolova sastala se u Kabinetu načelnika GS OS RH s načelnikom GS OS RH admiralom Robertom Hranjem i brigadnom generalicom Gordanom Garašić, načelnicom Uprave za planirane GS OSRH. Pravobraniteljica je predstavila projekt Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske koji je izabran za financiranje od strane Vlade SAD_a uz podršku veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj. Sam projekt će uz navedeno imati izravan utjecaj i na podizanje razine osviještenosti, informiranosti te uklanjanje slabosti unutar sustava i jačanje rodne ravnopravnosti, kao i prevencija suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja, mobbinga i ostalih oblika zlostavljanja, tijekom kojeg će izravni korisnici biti kadetkinje i drugi/e sudionici izravnih programa edukacije kaki bi naučeno primijenili u profesionalnom radu oružanih snaga, posebno izvan RH gdje će nastaviti promicati kulturu nulte tolerancije na nasilje, što će biti posebno važno u mirovnim ili pregovaračkim misijama u zemljama koje još nisu ili su nedovoljno usvojile standarde ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Sastanak u Ministarstvu obrane

morhPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u Ministarstvu obrane s v.d. ravnateljem Uprave za ljudske potencijale brigadirom Antom Zelićem. Tema razgovora bio je projekt „Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske - Strengthening and supporting women in the army force and in the peace missions of the Republic of Croatia” koji financira Vlada SAD-a uz podršku veleposlanstva SAD-a u Republici Hrvatskoj, a kome potporu daje Ministarstvo obrane RH. Ovim projektom se po prvi puta u Republici Hrvatskoj vrši analitički uvid u položaj žena u vojnim snagama i mirovnim misijama. Projekt je izabran na natječaju AEIF 2020 koji raspisuje američka vlada za alumne diljem svijeta, a u Republici Hrvatskoj alumni - nositelji su doc.dr.sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović (U.S. – European Security Issues) i dr.sc. Davor Božinović (Foreign Policy), a pored Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova partnerska organizacija na projekta je i udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

 

Opširnije...

Panel-diskusija o važnosti ravnopravnosti spolova za održivi razvoj

UNISTUred za projekte Sveučilišta u Splitu je u okviru Europskog tjedna održivog razvoja organizirao virtualnu panel-diskusiju o važnosti ravnopravnosti spolova za održivi razvoj. Diskusija je namijenjena znanstveno-nastavnom osoblju Sveučilišta u Splitu, a usmjerena je na UN-ove ciljeve održivog razvoja s posebnim naglaskom na cilj koji se odnosi na postizanje ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Sudjelovanje na sastanku na temu Akcijskog plana EU za ravnopravnost spolova

min vanjskih poslovaU prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (dalje u tekstu: MVEP) dana 16. srpnja 2020. godine održan je sastanak na temu suradnje u okviru provedbe postojećeg te izrade i provedbe budućeg Akcijskog plana EU-a za ravnopravnost spolova vezanog uz vanjske odnose EU (tzv. EU Gender Action Plan) na kojemu je, uz predstavnike MVEP-a i Ureda za ravnopravnost spolova, kao predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

Opširnije...

Predstavljene dobitnice Programa ekonomskog osnaživanja žena

solidarna2020U Zagrebu su predstavljene dobitnice Programa ekonomskog osnaživanja žena ODVAŽNA, usmjeren na podršku i promociju društveno odgovornog poduzetništva čije su nositeljice žene. Predstavnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je u evaluaciji (138) prijavljenih projekata od kojih su u uži krug izabrane 23 finalistkinje. Procjenjivala je projekte prema jednom od kriterija očekivanog društvenog, ekološkog i ekonomskog učinka poduzetničkog projekta, s naglaskom na relevantnost projekta za ekonomsko osnaživanje posebno ranjivih skupina žena na tržištu rada (žene pripadnice nacionalnih manjina, žene iz nerazvijenih područja, mlade žene, starije žene, niže obrazovane žene, žene s invaliditetom i žene s kroničnim bolestima, žene s iskustvom nasilja, azilantkinje i druge skupine žena koje imaju otežan položaj na tržištu rada).

Attachments:
Download this file (Progressive magazin, 1.7.2020..pdf)Progressive magazin, 1.7.2020..pdf[ ]138 Kb
Opširnije...

Predavanje u sklopu specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji

Policijska akademijaU okviru specijalističkog policijskog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, organiziranog u sklopu Policijske akademije za XVIII. naraštaj polaznika, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević je u okviru međuinstitucionalne suradnje održao online predavanje na temu djelokruga institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i aktivnosti na području suzbijanja nasilja u obitelji.

Opširnije...

Poziv za ispunjavanje upitnika: „Organisational Planting Parenting - iskustva majki na rukovodećim pozicijama kroz fazu trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta i povratka na radno mjesto“

plantingparentingPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dogovorila je suradnju s direktoricom tvrtke Kapsula komunikacije j.d.o.o., Ivanom Peršin, u aktivnostima usmjerenim pružanju potpore majkama koje su se vratile na radno mjesto nakon korištenja prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora. Radi se o programu Organisational Planting Parenting koji za cilj ima kreiranje sustava potpore za žene majke (u kasnijoj fazi programu se priključuju i očevi) u organizacijama kroz tri faze: fazu trudnoće, fazu rodiljnog i roditeljskog dopusta te fazu povratka/reintegracije na radno mjesto.

Opširnije...

Stručna rasprava za članice Foruma žena SDP o položaju žena u svijetu rada

iwd2020webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, odazvala se pozivu predsjednice Foruma žena SDP-a da kao jedna od panelistica sudjeluje na stručnoj raspravi koju je o položaju žena na tržištu rada organizirao Forum u povodu Međunarodnog dana žena. U okviru stručne rasprave za članice Foruma žena SDP-a pravobraniteljica je govorila o pritužbama koje institucija Pravobraniteljice zaprima od građana i građanki, među kojima se najveći postotak već godinama odnosi upravo na tržište rada, radne uvjete i socijalnu sigurnost. Osvrnula se i na pitanja usklađivanja obiteljskkog i poslovnog života u cilju uspostave veće ravnopravnosti žena i muškaraca, o jazu u plaćama i mirovinama, o staklenom stropu, odnosno vertikalnoj i horizontalnoj segregaciji temeljem spola, o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu te o dobi i majčinstvu kao najvećim preprekama za žene na tržištu rada.

 

Održan Forum Saveza za rodnu ravnopravnost

savezzarodnuUoči Međunarodnog dana žena, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj organizirao je Forum Saveza za rodnu ravnopravnost u suradnji s Uredom EU Parlamenta u Hrvatskoj i Veleposlanstvom kraljevine Švedske. Naime, grupa kompanija predvođena IKEA Hrvatska inicirala je prije godinu dana osnivanje Saveza za rodnu ravnopravnost s ciljem aktivnog doprinosa pozitivnim promjenama u postizanju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova podržala je ovu inicijativu unaprjeđenja radnih sredina rodno uravnoteženim radnih okruženja te osnaživanja lokalne zajednice na području rodne ravnopravnosti. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ima izuzetno dobru suradnju s IKEA Hrvatska, sudjelovala je na njihovim konferencijama „Ravnopravnost je bolja za sve“ i programima za ekonomsko osnaživanje žena u okviru kojeg su dodijeljene potpore poduzetnicama.

Opširnije...

Sudjelovanje na sastanku Koordinacije za azil

azil2020U organizaciji Hrvatskog pravnog centra dana održan je prvi ovogodišnji sastanak Koordinacije za azil na temu: „Pružanje socijalnih uslugama osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita“. Ukazano je da ostvarenje socijalnih prava osoba pod međunarodnom zaštitom ovisi o mjestu stanovanja. Izvršena je analiza četiri grada – Karlovac, Sisak, Zadar i Zagreb u kojima su smještene osobe, a kojima je odobrena međunarodna zaštita te su iznijete preporuke za unaprjeđenje sustava socijalne skrbi. 

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Sastanak vezano uz suradnju oko potpore majkama nakon povratka na posao
 2. Sudjelovanje na tribini "Prevencija i detekcija rodno-uvjetovanog nasilja u radu s migrantskom populacijom"
 3. U Remetincu održana četvrta edukacija zatvorskih službenika/ca o pravima transrodnih osoba
 4. Sastanak s članicom Programskog vijeća HRT-a
 5. Sastanak s Deloitte Hrvatska
 6. Predavanje polaznicima temeljnog tečaja Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju
 7. Održana konferencija "Data Protection Day 2020 - Facing New Challenges"
 8. Sastanak s ravnateljicom Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravkom Brezak Stamać
 9. Pravobraniteljica posjetila Prihvatni centar za strance Ježevo
 10. Održana konferencija „Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u športu“
 11. U Remetincu održana treća edukacija zatvorskih službenika/ca o pravima transrodnih osoba
 12. Okrugli stol „Govor mržnje na internetu i mladi“
 13. Preventivni rad s muškim izbjeglicama i migrantima na rodno zasnovanom nasilju
 14. Stručna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
 15. Sudjelovanje na okruglom stolu "Rodna ravnopravnost u politici plaća - problemi i moguća rješenja"
 16. Sastanak vezan za kriterije proširivanja Baze poslovnih žena
 17. U Remetincu održana druga edukacija zatvorskih službenika/ca o pravima transrodnih osoba
 18. Održana konferencija na temu UN-ovog globalnog cilja održivog razvoja vezano uz ravnopravnost spolova
 19. Sastanak u Trilju sa zamjenikom načelnika PU splitsko-dalmatinske i načelnikom PGP Trilj
 20. Sudjelovanje na 24. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom