sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica za Radio Dubrovnik o rizicima višestruke diskriminacije

HRRadioDUPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Dubrovnik vezano za problematiku diskriminacije po više osnova koju u Izvješću za 2018. obrađuje u poglavlju Rizici višestruke diskriminacije. Pravobraniteljica se osvrnula na položaj žena u ruralnim područjima, žena s invaliditetom, žena pripadnica nacionalnih manjina, žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, žrtava trgovanja ljudima te pitanja vezana uz prostituciju. 

Istaknula je, između ostalog, kako Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena u čl. 14. Predviđa uzimanje u obzir posebnih problema s kojima se suočavaju žena na selu te da je potrebno daljnje sustavno osnaživanje žena u ruralnim područjima putem kontinuirane organizacije praktičnih seminara i edukacija kako bi im se pomoglo kod osnivanja OPG-ova, apliciranja na projekte EU fondova, upoznalo s državnim poticajima te educiralo o diskriminaciji temeljem spola i suzbijanju nasilja. Prema UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, žene i djevojke s invaliditetom posebno su osjetljiva kategorija koja je u nepovoljnijem položaju i u odnosu na osobe bez invaliditeta, ali i u odnosu na muškarce s invaliditetom. 

U 2018. godini Pravobraniteljica je nastavila suradnju s predstavnicima/ama relevantnih institucija i civilnog društva koje se bave pitanjem nepovoljnog položaja Romkinja u hrvatskom društvu. Pravobraniteljica također prati rad Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja koje je temeljem Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja oformljeno pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, a kako bi odlučivalo o ostvarenjima prava žrtava iz Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Od dana stupanja na snagu ovog Zakona (2015.), Povjerenstvo je ukupno zaprimilo 248 zahtjeva za stjecanje statusa žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i ostvarivanje prava sukladno navedenom Zakonu. Od toga je 182 zahtjeva podneseno od strane žena i 66 zahtjeva od strane muškaraca.