Sastanak radne skupine za analizu pravomoćnih sudskih presuda

drugafazaOdržan je sastanak radne skupine koja u okviru EU projekta "Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama" radi na analizi pravomoćnih sudskih presuda u slučajevima nasilja počinjenog na štetu žena u razdoblju 2012.-2016. godine. Sastankom je započeta druga faza provedbe istraživanja koja se temelji na prethodno prikupljenih 906 kaznenih i 559 prekršajnih presuda iz prve faze istraživanja. Na ovom 9. održanom sastanku u prostorijama Pravobraniteljice sudjelovali su članovi radne skupine: dr. sc. Maja Munivrana Vajda, sutkinja Branka Žigante Živković i Mario Rašić mag. iur., pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sa suradnicama članovima projekta Mladenkom Morović i Josipom Grgićem te koordinatorom projekta Pravobraniteljice, Srđanom Kerčevićem.

Share