Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
OBRAZAC ZA PRIJAVU DISKRIMINACIJE

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova mogu se obratiti sve osobe koje žele upozoriti na slučaj diskriminacije ili kršenja prava na osnovi spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa bez obzira da li su izravno oštećeni/e.
U slučaju da prijavljujete u ime druge osobe, Pravobraniteljica će u kontaktu s tom osobom zatražiti njezinu suglasnost za postupanje. U slučaju da se ta osoba izrijekom protivi, Pravobraniteljica neće postupati po Vašoj prijavi.
Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova možete se obratiti i anonimno S TIME DA JE U TOM SLUČAJU POSTUPAK UTVRĐIVANJA ČINJENICA BITNO OTEŽAN.
Pravobraniteljica je OVLAŠTENA DATI PRAVNI SAVJET DO POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA.
Postupanje Pravobraniteljice po Vašoj pritužbi za Vas je BESPLATNO.

OPĆI PODATCI* Označite kvadratić ako želite da vaša pritužba ostane anonimna, s time da je u tom slučaju postupak utvrđivanja činjenica bitno otežan.


PODATCI O PRIJAVI

U nadležnosti Pravobraniteljice je postupanje po pritužbama na rad gore navedenih institucija, tijela i pravnih osoba koje su u svom radu prekršile načela ravnopravnosti spolova ili diskriminirale po spolu, spolnoj orijentaciji i bračnom i obiteljskom statusu.


* Kratak opis diskriminacije temeljem spola, spolne orijentacije, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i zaštite materinstva koji prijavljujete.


* Kako bi spriječili nekontrolirano slanje poruka, upisivanjem rezultata potvrdite da niste robot.
Po zaprimanju prijave, pravobraniteljica će Vas kontaktirati na način koji ste naznačili kako bi dogovorili termin za sastanak.
Po zaprimanju anonimne prijave, pravobraniteljica će provesti postupak.

EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.