Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 25.11.2021.

Sudjelovanje na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na 17. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, održanoj 25. studenog 2021. godine, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, čije obilježavanje je bila prva točka dnevnog reda.

Tim povodom, predstavnici/e nadležnih tijela i organizacija civilnog društva izložili/e su relevantne aktivnosti koje su tijekom ove godine poduzimali s ciljem suzbijanja nasilja prema ženama. Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević je ukazao da je obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama prilika da se upozori da je rodno utemeljeno nasilje ozbiljan i globalno rasprostranjen društveni problem s kojim se možemo suočiti samo kroz zajednički i koordinirani napor svih nadležnih institucija i organizacija koje se bave ovom tematikom.

Kao jedan od institucionalnih doprinosa Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, zamjenik pravobraniteljice je istaknuo rad Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje – „Femicide Watch“, kojeg je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova osnovala 2017. godine. Analize upućuju na okolnost da tragične posljedice nasilja muškaraca prema ženama, promatrajući na razini sustava, u najvećem broju slučaja nastupaju kada pojedino tijelo iz sustava prevencije, zaštite žrtava te progona počinitelja zakaže, odnosno izvrši krive procjene rizika za žrtvu ili ne poduzme sve mjere iz svog djelokruga. Nadalje, na razini pojavnosti, analize upućuju na višegodišnji kontinuirani trend porasta slučajeva nasilja u obitelji kaznenopravne prirode i smanjenje broja prekršaja, što upućuje na zaključak da postojeći sustav borbe protiv nasilja prema ženama i u obitelji, dugoročno gledajući, odvraća žrtve nasilja od prijavljivanja lakših oblika nasilja, dok situacija ne eskalira u nasilje kaznenopravne prirode. Istaknuo je da je jedan od osnovnih razloga zbog kojih dolazi ovog fenomena sadržan u okolnosti da izvan pravosudnog sustava nema učinkovitih i sustavnih mjera primarne prevencije nasilja, odnosno da se ona svodi pretežito na kažnjavanje novčanim i uvjetnim kaznama zatvora. Stoga je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u javnom savjetovanju podržala ideju o pružanju usluga psihosocijalnog tretmana radi prevencije nasilničkog ponašanja u obitelji i psihosocijalne podrške obitelji predviđenu u Prijedlogu Zakona o socijalnoj skrbi koji je trenutno na dnevnom redu Hrvatskog sabora, uz napomenu da je potrebno poduzeti dodatne korake kako bi se usluga psihosocijalnog tretmana približila javnosti i potaklo obitelji s poteškoćama u međusobnim odnosima da koriste taj model primarne prevencije prije nego što poteškoće eskaliraju u nasilne odnose.

Kao druga točka dnevnog reda predviđena je rasprava o procesu pripreme za donošenje Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine. S obzirom na dužinu trajanja izlaganja i rasprave po prvoj točki dnevnog reda, na sjednici je konstatirano  da se rasprava o navedenoj točki odgađa za sljedeći tjedan. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.