Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 22.10.2021.

Održan seminar o ulozi Povelje o temeljnim pravima EU u radu nacionalnih tijela za jednakost

Logo organizatora i naziv seminaraInstitucija Pravobraniteljice je od 20. do 22. listopada 2021. sudjelovala na stručnom seminaru o ulozi Povelje o temeljnim pravima EU (Povelja) u radu nacionalnih tijela za ravnopravnost.

Ovaj stručni on-line seminar organizirali su zajednički Agencija EU za temeljna prava (FRA), Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI). Kao predavače seminar je okupio goste sa Suda pravde Europske unije, iz Europske komisije, te predstavnike FRA-e, EQINET-a i ENNHRI-a. 

Na seminaru se raspravljalo o ulozi tijela za ravnopravnost i ENHRI u EU vezano uz primjenu Povelje u praksi, različitim strategijama za učinkovitiju primjenu ovog temeljnog pravnog dokumenta EU, te o mehanizmu uvjetovanosti poštivanja principa, prava i načela iz Povelje za dobivanje sredstava iz EU fondova. Predstavnik institucije Pravobraniteljice, pravni savjetnik, Nebojša Paunović sudjelovao je na seminaru u ime Institucije raspravljajući u radnim grupama primjere slučajeva na koje bi se mogla primijeniti Povelja. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.