Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 19.10.2021.

Sudjelovanje na online raspravi „Univerzalni periodični pregled UN-a – Provedba preporuka za Republiku Hrvatsku“

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na online raspravi „Univerzalni periodični pregled UN-a –Provedba preporuka za Republiku Hrvatsku“ koja je održana 19. listopada 2021. u organizaciji Kuće ljudskih prava, Pučke pravobraniteljice i organizacije Human Rights House Foundation.

U svojim uvodnim obraćanjima pučka pravobraniteljica, mr.sc. Tena Šimonović Einwalter, i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, prof.dr.sc. Milorad Pupovac, ukazali su na uloge Pučke pravobraniteljice i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u procesu praćenja provedbe preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević izvijestio je da se razmatra osnivanje Savjeta Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava koje bi osiguralo bolju koordinaciju nadležnih tijela u procesu izvještavanja, a okviru Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira se razviti metodologija praćenja preporuka Univerzalnog periodičnog pregleda.  

Matthew Jones iz organizacije Human Rights House Foundation Geneva osvrnuo se na važnost preporuka u kontekstu jačanja mehanizma zaštite ljudskih prava te najavio da se novi ciklus u odnosu na Republiku Hrvatsku očekuje u srpnju 2025. godine. Savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova, Romana Kuzmanić Oluić, opisala je djelovanje i način suradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova s nadležnim tijelima kako bi se osigurala participativnost svih relevantnih dionika u procesu izvještavanja, dok su se na proces provođenja preporuka iz perspektive organizacija civilnog društva osvrnule Ana Mihajlović, voditeljica programa iz udruge B.a.B.e., te Sara Lalić, programska voditeljica Centra za mirovne studije.  

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na raspravi je sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice, koji je ukazao da je u procesu izvještavanja nužno konzultirati nacionalne mehanizme koji se bave određenom problematikom kako bi se u izvješću pružile potpune i ažurne informacije o postignućima o kojima kasnije ovisi sadržaj budućih preporuka te je izrazio mišljenje da pojedine preporuke nisu konkretizirane u mjeri koja daje jasne smjernice u kojem pravcu se očekuje poduzimanje aktivnosti, te da će biti vrlo važno odrediti očekivani sadržaj u kontekstu praćenja njihove provedbe.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.