Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 13.10.2021.

Sudjelovanje na 14. tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na 14. tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održanoj 13. listopada 2021. godine u Hrvatskom saboru, na temu nezakonitog odvraćanja (pushback) migranata koji ilegalno prelaze granicu Republike Hrvatske. 

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović je ukazao na napore koje policija poduzima kako bi se ispunila očekivanja koja proizlaze iz visokih standarda međunarodnog i osobito humanitarnog prava u odnosu na migrante, ali istovremeno i suzbijao organizirani kriminalitet koji je prisutan u smislu krijumčarenja migranata. 

U odnosu na nedavno objavljenu snimku nasilja nad migrantima, glavni ravnatelj policije Nikola Milina je istaknuo da sve policijske uprave redovito dobivaju jasne upute o zabrani nezakonite primjene sile i obvezi poštivanja i zaštite ljudskih prava migranata te da su poduzete odgovarajuće mjere prema počiniteljima u odnosu na koje postoje osnove sumnje da se nalaze na spornoj snimci.

Pučka pravobraniteljica mr.sc. Tena Šimonović Einwalter je navela da je u ovom slučaju važno provesti učinkovitu i neovisnu istragu te da je vrlo važno da u tom postupku sudjeluje državno odvjetništvo.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović je istaknuo otvorenost za daljnju suradnju s Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te pozvao Odbor da delegira članove koji će posjetiti granična područja i na taj način steći izravan uvid u rad policije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano prati pitanje ravnopravnosti spolova u području migracija i naglašava važnost dosljednog poštivanje načela ravnopravnosti spolova u sustavu azila, kontinuiranog provođenja aktivnosti na podizanju svijesti o pojavama i neprihvatljivosti diskriminacije te vođenja svih statističkih podataka po spolu vezano za migracijsku politiku. 

Pored navedenog, Pravobraniteljica posebno ukazuje da pri tendenciji jačanja nadzora državnih granica i učinkovitog suzbijanja neregularnih migracija, kao obvezi Republike Hrvatske koja proizlazi iz članstva u Europskoj uniji, treba voditi brigu o nesmetanom i sigurnom pristupu sustavu azila, posebno žrtvama rodno utemeljenog nasilja, rodiljama, trudnicama, pripadnicima/ama spolnih i rodnih manjina te drugim najranjivijim skupinama.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sjednici je prisustvovao zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.