Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Popis i linkovi na postojeće web stranice skloništa sa savjetovalištima za žrtve obiteljskog nasilja

Autonomna ženska kuća Zagreb - Zagreb; Tel: 0800 55 44

Caritas biskupije Šibenik - prihvatilište za zlostavljane žene i majke s djecom - Šibenik - Tel: 022/216-447
E-mail: caritas-biskupije-sibenik(at)si.t-com.hr

Caritas Nadbiskupije Split - Sklonište za žene i djecu - Split; Tel: Tel: 021 318-740

Caritas Zagrebačke nadbiskupije - Zagreb; Tel: 01/3668-822, 01/3016-274

Centar za žene Adela - Sisak; Tel: 044/888-888, 091/8813-309

Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća" - Čakovec; Tel: 099 8357 335

Duga Zagreb, Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja - Zagreb; Tel: 01/3831-770

Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" - Varaždin; Tel: 042/234-050,091/6833-333

Sigurna kuća Istra - Pula; Tel: 052/500-148, Telefon za službene kontakte: 052/501-152

Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije - Vukovar (B.a.B.e.); Tel: 032/414-910, 098/9824-641

Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku - Osijek; Tel: 099/288 2619, 099/588 2619

Smještaj za žrtve obiteljskog nasilja u Dubrvačko-neretvanskoj županiji, PP 85, 20000 Dubrovnik, Kontakt: 091/32 33 925;
__________________________________________________________________________________________________________________
Sv. Ana - Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja - Rijeka; Tel: 051 672-607

Udruga Brod - grupa za ženska ljudska prava - Slavonski Brod; Tel: 035/449-180

Udruga "Duga" - Zadar; Tel: 023/332-059

Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. - Rijeka; Tel: 0800 333 883, 051/321-130, 099/5027-553

Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja "Iris" - Bjelovar; Tel: 043/252-114, 091/5067 009

Ženska pomoć sada - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji - Zagreb; Tel: 0800 655 222

Ženska grupa Korak Karlovac - Karlovac; SOS telefon od 0-24 sata svaki dan na broj 047/655-925, ured radni dan od 8-16 na 047/600-392

 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.