Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
ETIČKI KODEKS

Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine, br 40/2011, 13/12) sadrži etička načela kojih se državni službenici/e trebaju pridržavati za vrijeme obavljanja službe. Državni službenici/e primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, u odnosu prema radu, kao i prema državnom tijelu u kojem obavljaju svoju dužnost.

Etički kodeks državnih službenika, između ostalog, sadrži odredbe vezane uz poštivanje integriteta i dostojanstva građana/ki i državnih službenika/ca, zaštitu osobnog ugleda i ugleda državne službe, ponašanje državnih službenika/ca u javnim nastupima, način postupanja državnih službenika/ca prema građanima/kama, način postupanja državnog/e službenika/ce prema drugim državnim službenicima/ama, način podnošenja pritužbi na ponašanje državnih službenika/ca i dr.

Cjeloviti tekst Etičkog kodeksa državnih službenika možete pročitati u Narodnim novinama ovdje >>

Građani/ke i državni/e službenici/e mogu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje državnih službenika/ca:
· čelniku/ci državnog tijela u kojem službenik/ca radi - poštom ili elektroničkom poštom na ravnopravnost(at)prs.hr
· povjereniku/ci za etiku imenovanom/oj u tijelu u kojem službenik/ca radi - poštom ili elektroničkom poštom

Rok za rješavanje je 60 dana od zaprimanja pritužbe. 

Povjerenica za etiku u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova:
Nevenka Sudar
savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
telefon: 01/48 48 100
e-mail: nevenka.sudar@prs.hr

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.