Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
DISKRIMINIRANI STE?

DISKRIMINIRANI STE TEMELJEM SPOLA, BRAČNOG ILI OBITELJSKOG STATUSA ili SPOLNE ORIJENTACIJE?

Obratiti se možete Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, neovisnom tijelu za praćenje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih zakona i propisa koji reguliraju ravnopravnost spolova u svim područjima života.

Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Svatko se može obratiti pravobranitelju/ici zbog povreda odredbi ovoga Zakona bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Pravobraniteljici se možete obratiti telefonom, e-mailom, pismom ili osobnim dolaskom u ured uz obavezno prethodno naručivanje telefonom (vidi link KONTAKTI - Kako se obratiti PRS?). 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.