Međunarodna i regionalna

Istraživanje o monitoringu javnih politika vezano uz rodne kvote

prsured29rujanPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u istraživanju koje provodi Centar za ženske studije u suradnji s Centrom za politološka istraživanja Fakulteta društvenih znanosti iz Ljubljane o monitoringu javnih politika kojim se želi istražiti proces uvođenja kvota za žene, odnosno rodnih kvota u politici, te njihov dosadašnji utjecaj na postizanje ravnomjerne zastupljenosti žena i muškaraca.

Opširnije...

Seminar "Current Reflections on EU Equality and Non-Discrimination Law"

ERAZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec održao je predavanje na uglednoj Europaische Rachtsakademie (ERA) u Trieru. Predavanje je bilo posvećeno mogućnosti uvođenja kvota za izvršne i nadzorne odbore kao oblika pozitivne akcije radi osiguravanja uravnotežene zastupljenosti žena u tim tijelima trgovačkih društava na području Europske unije. Predavanje je održano u sklopu seminara „Current Reflections on EU Equality and Non-Discrimination Law“ organizirano za predstavnike akademske zajednice i praktičare iz Europske unije i država kandidatkinja.  Brošura seminara

 

Delegacija Crne Gore u posjeti Uredu pravobraniteljice

crnogorskadelegacije17rujnaUred pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić posjetila je delegacije iz Crne Gore u okviru projekta "Podrška instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori" koji provodi kancelarija UN-a za razvoj u Crnoj Gori u suradnji s UNDP regionalnim centrom u Bratislavi.

Cilj studijske posjete je razmjena iskustava i dobre prakse.

Opširnije...

Aktivnosti u okviru projekta Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj

seoskaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova i GTF - Regionalni centar za jednakost spolova pokrenuli su zajedničku inicijativu na upoznavanju i uključivanju članova/ica županijskih povjerenstava/odbora za ravnopravnost spolova u Projekt - Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj. U sklopu projekta održani su sastanci u ruralnim općinama na području svih županija u Republici Hrvatskoj na kojima su sudjelovale i organizacije civilnog društva kako bi se iz svake županije uključila po jedna predstavnica u mrežu žena u ruralnim područjima.

Opširnije...

Sastanak s predsjednicom OAK Foundation-a

oaklogoZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec, primio je u Uredu pravobraniteljice predstavnice fondacije OAK Foundation iz Švicarske, predsjednicu Kathleen Cravero-Kristoffersson i suradnicu programa "Issues Affecting Women", Medinu Haeri Lanz. Predstavnice OAK Foundation-a zanimala je nadležnost pravobraniteljice vezano za obiteljsko nasilje, postupanje u slučajevima obiteljskog nasilja policije i centara za socijalnu skrb kao i organizacija i financiranje skloništa za žrtve obiteljskog nasilja.

Sastanak s predstavnikom Veleposlanstva SAD-a

usaembassyUred pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetio je savjetnik za politička pitanja veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u RH, Scott Lang. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić upoznala je g. Langa sa svojim ovlastima i načinom funkcioniranja svog ureda. Raspravljalo se, također, o mogućoj suradnji dviju institucija temeljem manjih projekata. Posebna pažnja bila je posvećena izvješćima o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj koja Veleposlanstvo izdaje redovito svake godine. Pravobraniteljica je izrazila spremnost dati podršku izradi ovih izvješća korisnim savjetima i informacijama iz područja svoje nadležnosti.

Opširnije...

Studijska posjeta delegacije iz BiH

delegacijabihwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je u svom uredu delegaciju iz Bosne i Hercegovine. Posjetu predstavnica Fondacije CURE iz Sarajeva, MEDICA iz Zenice te njihovih suradnica koje rade u školama organizirao je Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI u sklopu svog projekta „ZAJEDNO protiv rodno uvjetovanog nasilja“. Pravobraniteljica je delegaciju upoznala sa procesom donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova i mehanizama za praćenje njegove provedbe te osnivanja ureda Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, zatim o svojim nadležnostima prema tom zakonu, ali i o proširenju ovlasti prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije. 

Opširnije...

Radni posjet Republici Moldovi

Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec, sudjelovao je kao član skupine stručnjaka i stručnjakinja iz EU država članica i država kandidatkinja u radnom posjetu Republici Moldovi od 20. do 23. svibnja. Posjet je organiziran od strane Udruge za vanjske poslove Republike Moldove i hrvatskog Centra za ljudska prava kao dio EU projekta razmjene iskustava između zemalja Jugoistočne Europe u kontekstu procesa pridruživanja i članstva u EU, a sa svrhom promicanja procesa demokratskog razvoja u području ljudskih prava i vladavine prava. 

Opširnije...

Okrugli stol povodom Međunarodnog dana protiv homofobije i transfobije

       grbmaliweb                 logoprsmali            logobritishembassymali

lgbtokruglistolwebPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je uz podršku Veleposlanstva Velike Britanije i u suradnji s LGBT organizacijama civilnog društva organizirala okrugli stol pod nazivom "Pravni položaj LGBT osoba u Republici Hrvatskoj"

Opširnije...

Regionalni okrugli stol pravobraniteljskih institucija

bgstolwebZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec sudjelovao je na regionalnom okruglom stolu pravobraniteljskih institucija u Beogradu u organizaciji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije. Tema okruglog stola bila je primjena načela raspodjele tereta dokazivanja u antidiskriminacijskim postupcima kako pred pravobraniteljskim tijelima tako i pred nacionalnim sudovima. 

Opširnije...

Posjeta delegacije iz Turske

turskadelegwebPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicima/ama turske delegacije projekta TACSO (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) koji su u studijskom posjetu Republici Hrvatskoj. Delegaciju čine predstavnici/e turskih organizacija civilnog društva koje se bave pravima osoba s invaliditetom, pravima djece i ljudskim pravima žena. PRS ih je upoznala s nacionalnim anti-diskriminacijskim zakonodavstvom i institucionalnim mehanizmima u području ravnopravnosti spolova, o načinima zagovaranja ženskih OCD-a kod donošenja prvog Zakona o ravnopravnosti spolova i uspostave neovisne institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovlastima pravobraniteljice, se poštivanju njezinih preporuka i upozorenja, uključenosti Ureda pravobraniteljice u rad sa žrtvama obiteljskog nasilja te odgovarala na ostala  pitanja koja su bila u fokusu interesa predstavnika/ica turske delegacije.

Posjeta Nicole Davison, zamjenice britanskog veleposlanika

Na inicijativu Veleposlanstva Velike Britanije u RH, u Uredu pravobraniteljice održan je sastanak sa zamjenicom britanskog veleposlanika, Nicole Davison i Andrejom Maretić Vuković, savjetnicom Političkog odjela  Veleposlanstva.

Pravobraniteljica je gošće upoznala s aktivnostima Ureda posebice vezano za organiziranje okruglog stola povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv homofobije. Načelno je prihvaćeno pokroviteljstvo obilježavanja međunarodnog dana na temu: „Pravni položaj LGBT osoba u RH“  od strane  britanskog veleposlanstva i dogovorena daljnja suradnja.

Prijem kod francuskog veleposlanika Jerome Pasquiera

francuskoveleposlanstvoU Veleposlanstvu Republike Francuske u Zagrebu, upriličen je prijem kod veleposlanika Jermoe Pasquiera prigodom održavanja međunarodne konferencije „Kraj početka – početak kraja: emancipacijske politike seksualnih i rodnih manjina na Balkanu, zemljama Kavkaza i u arapskom svijetu“,  koju organizira Queer Zagreb uz potporu francuskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Opširnije...

Pravobraniteljica na UNCTAD konferenciji

dohaPod pokroviteljstvom i u organizaciji katarske Vlade, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Dohi na konferenciji UN-a za trgovinu i razvoj (UNCTAD) na temu „Žene u razvoju“ kojoj su predsjedavali katarska šeika Moza Bint Nasser i glavni tajnik UNCTAD-a, dr. Supachai Panitchpjadi. Konferencija je okupila političke lidere/ice svijeta poput Tarje Halonen i Mary Robinson, predstavnike/ce akademskih zajednica, specijaliziranih vladinih agencija i predstavnika/ica privatnog sektora i OCD-a.

Opširnije...

Sastanak s Amnesty International

Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec, sastao se s g. Marcom Peroliniem predstavnikom međunarodne nevladine organizacije Amnesty International koja u Republici Hrvatskoj provodi istraživanje o zakonskom i institucionalnom okviru zaštite pripadnika LGBTQ zajednice. G. Perolinia posebno je interesiralo koji su glavni nedostaci postojećeg sustava zaštite LGBTQ osoba od zločina iz mržnje, problemi u pogledu primjene načela non bis in idem kod kolizije prekršajnih i kaznenih postupaka vođenih povodom zločina iz mržnje te ovlasti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području suzbijanja diskriminacije temeljem spola i seksulane orijentacije. Dogovorena je i daljnja suradnja ove dvije institucije u sljedeće dvije godine u kojima će Amnesty International provoditi dva značajna projekta s ciljem podizanja razine zaštite LGBTQ osoba u Europi.