Međunarodna i regionalna

Pravobraniteljica na konferenciji u Banja Luci

BanjaLuka svibanjWEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić sudjelovala je u Banja Luci na konferenciji „Javne politike za ravnopravnost LGBT osoba u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova i Sarajevskog otvorenog centra, uz podršku EU. Pravobraniteljica je izlagala o iskustvima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH u suzbijanju diskriminacije temeljem seksualne orijentacije i rodnog identiteta u okviru prvog panela pod nazivom: „Preporuka CM/Rec(2010)5 Savjeta Evrope o suzbijanju diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: trenutno stanje i plan za djelovanje“.

Opširnije...

U Pragu održan seminar o ravnopravnosti spolova u obrazovanju - "Gender Equality in Education"

EquinetPragMeđunarodna organizacija Equinet koja okuplja europske institucije koje se bave suzbijanjem diskriminacije, u suradnji s pravobraniteljicom Republike Češke organizirala je u Pragu 19. i 20. svibnja 2016. seminar pod nazivom "Gender equality in education". Slijedom kontinuirane suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s mrežom Equinet, kao jedan od govornika na seminaru sudjelovao je savjetnik Pravobraniteljice za područje obrazovanja, Josip Grgić, koji je održao izlaganje pod nazivom "Gender equality in Croatian education system - experiences of the Ombudperson for Gender Equality". U izlaganju su prisutnima predstavljene glavne aktivnosti Pravobraniteljice u području obrazovanja te okvirni pregled stanja u Hrvatskoj po pitanju ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Pravobraniteljici predstavljen Twinning projekt "Podrška ravnopravnosti spolova"

twinningprojectWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec, primili su danas predstavnice twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“ (Support to the Gender Equality) Hannele Varsa, Antoniju Plazibat i Unu Kociper koji u Hrvatskoj provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH i National Institute for Health and Welfare iz Finske. Projektne aktivnosti provodit će se od svibnja 2016. do srpnja 2017. godine. Otvaranje twinning projekta održat će se u utorak 24. svibnja 2016. u Hrvatskom saboru s početkom u 11 sati. Pravobraniteljica je izložila principe djelovanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nadležnost i načine na koje i sama provodi slične aktivnosti. Institucija Pravobraniteljice uključit će se i sudjelovati u nekoliko komponenti projekta. Za rujan ove godine dogovorena je i posjeta finske pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pirkko Mäkinen.

Opširnije...

UK izvješće o ljudskim pravima i demokraciji za 2015.

FCOHRreport2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s Andrejom Maretić Vuković, savjetnicom Političkog odjela Veleposlanstva Velike Britanije u Zagrebu. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima institucija Pravobraniteljice i Veleposlanstva. Gospođa Maretić Vuković upoznala je pravobraniteljicu s najnovijim Izvješćem o ljudskim pravima i demokraciji koje je predstavljeno u britanskom Parlamentu (Human Rights & Democracy, the 2015 Foreign & Commonwealth Office Report). Vezano za ljudska prava žena u Izvješću se navodi da usprkos napretku koji je postignut na razini UN-a i drugdje, i dalje postoje veliki problemi: nasilje nad ženama i djevojkama koje se javlja i u miru i u ratnim sukobima, a koje je često rezultat diskriminatornih stavova i štetnih društvenih normi, osiguranje reproduktivnih prava i zdravlja, postizanje rodne ravnopravnosti na radnom mjestu i u političkom i javnom životu, osnaživanje žena i jednaki pristup obrazovanju.

Opširnije...

Pravobraniteljica izlagala na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu

PravnifaksPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je danas na Skupu o antidiskriminacijskom zakonodavstvu koji su na Pravnom fakultetu u Zagrebu organizirali Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Otvoreni regionalni fond za jugoističnu Europu (ORF LR). Pravobraniteljica je govorila o rezultatima rada institucije, oko 2.500 tisuće predmeta godišnje od čega 400 vezano za diskriminaciju, područjima nadležnosti i aktivnostima. Istaknula je uspjehe koje je institucija Pravobraniteljice postigla u ulozi umješačice u sudskim postupcima kao i u postupcima mirenja u slučajevima spolnog uznemiravanja.

Opširnije...

Sastanak s Brankicom Janković, povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti

poverenicaRSSrbijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Brankicom Janković koja je sa pomoćnicom Kosanom Beker i načelnicom Tatjanom Jokanović te predstavnicom Misije OEBS-a u Srbiji Jelenom Jokanović i predstavnikom Misije OEBS-a Mladenom Milovanovićem u studijskoj posjeti Hrvatskoj s ciljem upoznavanja sa radom institucija za zaštitu ravnopravnosti.

Opširnije...

Sastanak s ministricom za ljudska prava i izbjeglice BiH

SemihaBorovaciPRSPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semihom Borovac, s kojom je razgovarala o Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015., o ovlastima, aktivnostima te problematici vezanoj uz Nacionalni akcijski plan provedbe UN Rezolucije 1325. Pravobraniteljica je također upoznala ministricu s nadležnostima drugih pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatsko,j a razmijenjena su iskustva vezana za implementaciju zakonodavstva u BiH u okviru pristupanja članstvu EU i usklađivanju s poglavljima o ljudskim pravima, antidiskriminaciji i ravnopravnosti spolova.

Međunarodna konferencija "Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi"

RACVIAC2016 webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na konferenciji „Rodne perspektive i sigurnost u Jugoistočnoj Europi“ (Gender Perspectives and Security in South Eastern Europe) koju su u Zagrebu organizirali RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju i Konrad Adenauer Stiftung. Na konferenciji su govorili/e predstavnici/e zemalja regije kao i predstavnici/e međunarodnih organizacija.

Opširnije...

Studijska posjeta delegacije iz Bosne i Hercegovine

BiHdeleg303Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je delegaciju iz Bosne i Hercegovine koja je pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj u okviru programa regionalne razmjene iskustava integracije Republike Hrvatske u EU i prava LGBT osoba. Pravobraniteljica je delegaciju upoznala s ovlastima institucije Pravobraniteljice sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova i Zakonu o suzbijanju diskriminacije te dala presjek suradnje s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom i promocijom LGBT prava i pro-aktivne suradnje sa državnim institucijama po pitanju rješavanja problematike vezane uz LGBT prava.

Opširnije...

Pravobraniteljica predstavila dva EU projekta koja provodi u suradnji s projektnim partnerima

kosovocentarlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu EU informacijskog i kulturnog centra s Kosova da u njihovom on-line biltenu predstavi ukratko rad svog ureda i aktualnih projekata koje provodi u suradnji s projektnim partnerima u okviru EU Progress programa. Pravobraniteljica je predstavila EU Progress projekt „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, koji je provodila s projektnim partnerima od 2013. godine i koji je u završnoj fazi formiranjem Baze poslovnih žena te novi EU projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: pomirenje profesionalnog i obiteljskog života“, a koji će 16. veljače biti predstavljen u Hrvatskom saboru.

Opširnije...

Sastanak s predsjednicom udruge Bonaventura

Bonaventura2612016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s Jasminkom Susmel, predsjednicom sarajevske udruge 'Bonaventura – udruženje za unaprjeđenje i kulturu življenja' koja je članica regionalne mreže. Razgovarale su o aktivnostima u regiji vezano za obiteljsko nasilje i implementaciju Istanbulske konvencije te provedbu UN rezolucije „Žene, mir i sigurnost“. Razmijenjena su iskustva o ekonomskom osnaživanju žena te s tim u vezi upoznavanje s rezultatima EU Progress projekta koji je Pravobraniteljica provodila od 2013. godine pod nazivom „Stakleni labirint“.

Sastanak s veleposlanicom SAD-a u RH

USEmbassygrbPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država, Nj.E. Juliete Valls Noyes, koja je inicirala okupljanje svih veleposlanica u Republici Hrvatskoj, da zajedno sa predstavnicama GTF-a, Mary Ann Rukavina, i Europske banke za obnovu i razvoj, Vedranom Kašić Jelušić, predstavi aktivnosti vezane za žensko poduzetništvo u RH. Pravobraniteljica je između ostalog istaknula da je, prepoznavajući probleme vezane uz žensko poduzetništvo na područjima lokalne samouprave, 2014. godine, uz potporu Francuskog i Austrijskog veleposlanstva i u suradnji s GTF-om, organizirala u Zadru 1. Forum za osnaživanje žena urbanih i ruralnih područja pod nazivom: "Susretom i razgovorom do ostvarenja".

Opširnije...

Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji "Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja"

FemicidBLWEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić sudjelovala je na regionalnoj konferenciji „Femicid kao oblik rodno zasnovanog nasilja“ koji je u sklopu obilježavanja globalne kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“ i Međunarodnog dana ljudskih prava u Banja Luci organizirao Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske. Pravobraniteljica je govorila o  iskustvima vezano za slučajeve nasilja nad ženama  sa smrtnim ishodom. Na konferenciji su predstavljeni rezultati analize postupanja institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja te rezultati Istraživanja vezanog za femicid u Srbiji, govorilo se o aspektima femicida i rizičnim faktorima ubojstava žena od strane partnera te institucionalnom seksizmu kao prepreci efikasne zaštite nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Opširnije...

Pravobraniteljica na regionalnom sastanku o UN Rezoluciji 1325 "Žene, mir i sigurnost"

BanjaLuka2015WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje na regionalnom sastanku UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost: globalno-regionalno-lokalno“ koji se u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova BiH i UN Women u BiH održava u Banja Luci. Na sastanku se razmatrao regionalno-lokalni pristup primjeni UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i nacionalnih akcijskih planova. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na temu „UN Rezolucija 1325 kao platforma za regionalnu suradnju i umrežavanje“.

Pravobraniteljica u Podgorici na radionici "Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji"

TaiexPRSPodgoricaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić bila je danas jedna od uvodničarki na radionici „Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ koju je u Podgorici organiziralo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore u suradnji sa TAIEX programom Europske komisije. Cilj radionice bio je pružiti podršku nadležnim organima u poduzimanju adekvatnih mjera u sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno Istanbulskoj konvenciji koju je Vlada Crne Gore ratificirala i koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. 

Opširnije...