Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji: Politike i prakse prostitucije — Iskustva osoba u prostituciji

Prostitucija za webInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Mirovnim inštitutom (Ljubljana) organizirao je međunarodnu konferenciju naziva: POLITIKE I PRAKSE PROSTITUCIJE – ISKUSTVA OSOBA U PROSTITUCIJI. Konferencija je dio projekta 'Comparing Croatian and Slovenian Prostitution Regimes: Surpassing Exclusions and Securing Human Rights', a koji financira International Social Research Foundation. U sklopu konferencije predstavljeno je zajedničko izdanje knjige Instituta Pilar i Mirovnog inštituta: autorica Ivane Radačić - Mojce Pajnik, naziva: Prostitution in Croatia and Slovenia - Sex Workers’ Experiences.

Predmetna istraživanja su u Hrvatskoj i Sloveniji provele upravo autorice knjige - Voditeljica projekta i glavna istraživačica za Hrvatsku, Ivana Radačić i glavna istraživačica za Sloveniju Mojca Pajnik. Na konferenciji je istaknuto kako je prostitucija i dalje tabu tema u zemljama bivše Jugoslavije te da je u većini zemalja bavljenje prostitucijom i dalje kriminalizirano. Također, istraživačice su naglasile kako se stvaranje politika koje se odnose na prostituciju uvelike temelji na ideološkim stavovima, a ne na empirijskim podacima, te u najvećem broju slučajeva nije utemeljeno na standardima zaštite ljudskih prava.

Istraživanje je pokazalo kako u slučajevima Hrvatske i Slovenije često dolazi do kršenja prava seksualnih radnica/ka. Ta se praksa ne problematizira, dok ne postoje nikakve inicijative ili organizacije za zaštitu prava seksualnih radnica/ka. Također, u objema zemljama postoji vrlo malo istraživanja o prostituciji, pogotovo onih koja se temelje na narativnima seksualnih radnica/ka. Stoga, je ovo komparativno istraživanje imalo za cilj proučiti sličnosti i razlike politika prostitucije u ovim dvjema zemljama. Njime se također želi proučiti odražavaju li se utvrđene razlike, i kako, u pravnom i javnom diskursu, kao i u narativnima seksualnih radnica/ka. Istraživanje je u žarište stavilo upravo iskustva seksualnih radnica/ka kao najvažniji izvor podataka za stvaranje i provedbu primjerenih i učinkovitih politika.

Pravobraniteljica se aktivno uključila u diskusiju na predmetnu temu, dijeleći sa sudionicima konferencije neka od svojih iskustava u radu na pritužbama građana.