Sudjelovanje na Equinet-ovom seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“

Braking the Glass za webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova odazvala se pozivu za aktivno sudjelovanje na seminaru „Breaking the glass ceiling: career progress for women“ koji je u organizaciji Equinet-a u Estoniji održan 13. studenog 2017. u Tallinnu. Cilj seminara bio je ukazati na razloge koji se nalaze u pozadini slabijeg i otežanog poslovnog napredovanja žena u usporedbi s njihovim muškim kolegama, kao i povesti raspravu o mogućim sredstvima za postizanje jednakih mogućnosti žena na tržištu rada i probijanje staklenog stropa te podijeliti primjere dobre prakse i iskustva tijela za ravnopravnost.

Savjetnica Pravobraniteljice Martina Strunjak izlagala je u sklopu seminara na temu „Ravnopravnost spolova u javnom sektoru“. U svom izlaganju savjetnica se oslanjala na podatke prikupljene od strane Pravobraniteljice u okviru analize „Žene i muškarci na upravljačkim pozicijama u sustavu državne uprave“ provedene tijekom 2015. godine. Također, savjetnica Strunjak koristila se i rezultatima istraživanja koje je Pravobraniteljica provela u okviru EU Progress-projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“ o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima na hrvatskom tržištu. Savjetnica je u svom izlaganju skrenula pozornost sudionicima seminara na prednosti rada u sustavu državne uprave kao dijelu javnog sektora vezano za poslovno napredovanje žena. No, također je istaknula i dalje prisutan problem vertikalne i horizontalne segregacije po spolu.