20. međunarodni simpozij Međunarodnog konzorcija za društveni razvoj

medjznanstvkonf10072017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „20th Biennial International Symposium of International Consortium for Social Development“ koju su u Zagrebu zajednički organizirali Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i International Consortium for Social Development pod pokroviteljstvom Predsjednice RH i Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Pravobraniteljica je sudjelovala u raspravi u okviru teme Socijalna pravda i ljudska prava o kojoj su govorili izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Zrinka Erent-Sunko i doc.dr.sc. Ozren Pilipović i doc.dr. Meta Ahtik, profesor s Pravnog fakulteta u Ljubljani. Pravobraniteljica se osvrnula na izazove vezane za jaz u plaćama te naglasila važnost ulaganja u edukaciju o ravnopravnosti spolova kao i u izgradnju i osnaživanje javnih servisa kao pretpostavke ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca na tržištu rada. Ukazala je također na problematiku vezanu uz ugovore na određeno vrijeme te postojanje saklenog stropa. 

 

U okviru teme p socijalnoj pravdi iskustva iz prakse podijelili su i Bosco Hora Gois sa Sveučilišta u Brazilu koji je govorio o seksualnim i reproduktivnim rpavima i ravnopravnosti spolova u javnim politikama Brazila i Marsela Dauti s odsjeka za socijalni rad i politiku, Fakulteta socijalnih nauka Sveučilišta u Tirani, koja je govorila o spolnim kvotama u politici.

Konferencija traje nekoliko dana, a teme koje pokriva su multidisciplinarni pogled na socijalna i ekonomska pitanja, rukovođanje za socijalni razvoj i dobrobit, socijalna pravda i ljudska prava, okoliš i ekonomski i socijalni kontekst, nacionalna i međunarodna suradnja u socijalno-ekonomskom razvoju, više obrazovanje za profesionalnu praksu.