U Gruziji održana radionica o suzbijanju nasilja prema ženama

Gruzija -  webU Tbilisiju u Gruziji, 06. i 07. travnja, održana je TAIEX-ova (EU Tehnical Assistance Information Exchange Office) regionalna radionica o borbi protiv nasilja prema ženama i osnaživanju institucija koje se bave suzbijanjem diskriminacije i promocijom ravnopravnosti spolova (Regional Workshop on Combating Violence Against Women and Empowering Equality Bodies). Na radionici je pravni savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, držao stručno izlaganje vezano uz iskustva institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u području borbe protiv nasilja u obitelji i prema ženama u Republici Hrvatskoj.

Cilj radionice bio je podijeliti najbolje prakse iz zemalja članica EU-a u području borbe protiv nasilja prema ženama, posebno nasilja u obitelji, te osnažiti tijela koja se bave ravnopravnošću spolova u zemljama istočnog partnerstva s EU. Konferencija je poslužila za podizanje svijesti o problemu nasilja nad ženama te je kroz promicanje tzv. Peer-to-Peer učenja od EU kolega i eksperata pomogla približiti najbolju EU praksu u suzbijanju nasilja u obitelji i prema ženama kolegama/icama iz Gruzije, Armenije, Azarbajdžana, Moldavije, Bjelorusije i Ukrajine.

S naglaskom na suzbijanje nasilja u obitelji i prema ženama, a kroz najbolje prakse prevencije, zaštite i pružanja podrške žrtvama nasilja, na konferenciji su se također raspravljali svi aspekti primjene i provedbe Istanbulske Konvencije (Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja) koja još nije ratificirana u zemlja istočnog partnerstva, ali koju su već potpisale Gruzija, Moldavija i Ukrajina.