Regionalna konferencija u Sarajevu

Sarajevo travanjweb2U organizaciji i na poziv Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pravobraniteljica Višnja Ljubičić je 7. - 9. travnja sudjelovala na Regionalnoj konferenciji strateškog planiranja regionalne suradnje. Na inicijativu Agencije je već 2005. godine potpisana Regionalna deklaracija o suradnji gender mehanizama Zapadnog Balkana poznata kao Sarajevska deklaracija, koja je 2013. proširena i na zemlje Mediterana (Sjeverne Afrike).

Prošle godine, pozivajući se na ovu Deklaraciju, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonije, Srbija i Crna Gora potpisale su Zajedničku izjavu o suradnji institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova zemalja Balkana i jugoistočne Europe, s tri zajednička prioriteta djelovanja: (1) rod i sigurnost, (2) ekonomsko osnaživanje žena i (3) nasilje nad ženama i u obitelji.

Uvodno izlaganje te moderiranje radionica strateškog planiranja povjereno je gospođi Swanee Hunt, stručnjakinji u zagovaranju mira s naglaskom na ljudska prava žena i  osnivačici Instituta za inkluzivnu sigurnost koja već dugi niz godina podržava ravnopravnost spolova i osnaživanje žena.

Krajnji cilj zajedničkog djelovanja institucionalnih mehanizama je uspostavljanje kontinuirane koordinacije i suradnje za unaprjeđenje ravnopravnosti spolova u regiji Balkana/jugoistočne Europe i postizanje održivog mira i sigurnosti, odnosno stvaranje sigurnog okruženja za ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena kroz kontinuiranu regionalnu suradnju u zajedničkim strateškim prioritetima i u skladu s relevantnim nacionalnim politikama i međunarodnim obavezama.

Strateški prioriteti utvrđeni na osnovi dosadašnjeg zajedničkog rada i razmjene iskustava su:

1. Rodna ravnopravnost, mir i sigurnost s naglaskom na implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost“ uz kontinuirani rad na edukaciji i integriranju pitanja ravnopravnosti spolova u sektor sigurnosti te osiguranje ravnopravnog učešća u donošenju odluka u vojnim i policijskim strukturama, mirovnim misijama i pregovorima o postizanju i očuvanju mira i sigurnosti;
2. Ekonomsko osnaživanje žena s naglaskom na kreiranje politika usmjerenih na rješavanje izazova ekonomskog osnaživanja žena za privredni razvoj, uključujući marginalizirane grupe žena te rad i razmjena iskustava vezanih uz rodnu analizu budžeta i rodno osjetljivo budžetiranje;
3. Kontinuirani rad na zajedničkim regionalnim kampanjama za participaciju države u financiranje sigurnih kuća za žrtve nasilja i trgovanje ženama i djevojčicama, jačanje regionalnog pristupa nulte tolerancije suzbijanja nasilja i trgovanja ženama te osiguranje dosljedne primjene Konvencije Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.