Pokrenuti dogovori oko organizacije 2. Foruma osnaživanja žena

veleposlanice za web 1Na inicijativu Pravobraniteljice i uz potporu Austrijska veleposlanice, njezine ekselencije Andree Ikić-Böhm i Francuske veleposlanice, njezine ekselencije Michèle Boccoz, nastavljen je rad na projektu osnaživanja žena urbanih i ruralnih područja kroz organizaciju Foruma pod nazivom „Susretom i razgovorom do ostvarenja“. Cilj ovog izuzetno uspješnog projekta jest informiranje i osnaživanje žena urbanih i ruralnih područja te njihovo povezivanje s nadležnim lokalnim i državnim institucijama kao i postojećim i/ili novim projektima za (samo) zapošljavanje žena.

Na sastanku su razmijenjene informacije i iskustva s 1. Foruma organiziranog 14. 11. 2014. godine u Zadru. Zaključeno da je spomenuti događaj izuzetno uspješno primljen od sudionika/ca. Osim što je imao brojčano značajan odaziv žena, predstavnika/ca lokalne, područne (regionalne) samouprave, povjerenstava za ravnopravnost spolova, agencija i institucija, sam događaj izazvao je i odličan nastavak rada na potpori i osnaživanju žena. Pravobraniteljica je, naime, dobila priliku pružiti konkretnu podršku nekolicini žena poduzetnica iz Zadra kao i dostaviti brojne informacije o domaćim ali i EU projektima cijeloj novostvorenoj mreži žena iz Zadarske županije.

Na današnjem zajedničkom sastanku predloženo je da iduća županija gdje bi se organizirao ovogodišnji 2. Forum bude Primorsko-goranska. Prijedlog je prihvaćen od sviju prisutnih na sastanku te je dogovoreno da će se po uzoru na organizaciju 1. Foruma u istom timu nastaviti s organizacijom drugog, ali i idućih foruma.