Održan EQUINET-ov Godišnji opći sastanak u Bruxelles-u

brisel za webInstitucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala u Bruxelles-u na EQUINET-ovom Godišnjem općem sastanku za 2014. godinu. Na sastanku su članice EQUINET-a glasale o primanju Albanije kao nove članice, te o usvajanju EQUINET-vog Radnog plana i Strategije za period 2015.-2018. Također, članovi EQUINET-a raspravljali su i o EU politici prioriteta u području daljnje promocije anti-diskriminacije kao i o tome kako Mreža tijela koje se bave jednakošću u Europskoj uniji (EQUINET) može doprinijeti budućem razvoju europske anti-diskriminacijske politike.

Sastanak je otvorila izvršna direktorica EQUINET-a gđa. Ann Gaspard koja je pozdravila sve prisutne i izrazila zadovoljstvo s dosadašnjim radom EQUINET-a kao i djelovanjem njegovih članica. Predsjedateljica EQUINET-a, gđa. Evelyn Collins, predstavila je zatim glavne točke Radnog plana i Strategije EQUINET-a za 2015. – 2018. godinu. Naglasak u strategiji je na jačem povezivanju među članovima, inovativnosti i kreativnosti u radu, osnaživanju i jačanju neovisnosti članica u okviru njihovih nacionalnih država te organizaciji treninga, seminara i konferencija u svrhu stjecanja novih znanja, edukacije i razmjene iskustava među članovima. U okviru strategije, predložen je i djelomice razrađen pilot projekt EQUINET-a o pokretanju intervencija u ulozi treće strane pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Članovi su jednoglasno usvojili Radni plan i Strategiju, a naknadno su kroz radne grupe raspravili pojedina pitanja, uključujući i intervencije pred Europskim sudom za ljudska prava. U spomenutoj radnoj grupi predstavnik je Institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, aktivno sudjelovao dijeleći s prisutnima svoje iskustvo vezano uz navedenu tematiku. Pilot projekt je prihvaćen, a zaključci radne grupe ugradit će se u plan daljnjeg djelovanja vezano uz ovu inicijativu.

Na skupu se predstavila gđa. Irma Baraku, Povjerenica za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije, nakon čega su članovi jednoglasno prihvatili novu članicu - Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije. S navedenim tijelom iz Albanije, EQUINET trenutno broji 42. tijela/organizacije koje se bave jednakošću iz ukupno 32. zemlje. Nakon primanja nove članice, sudionici sastanka podijelili su se u četiri radne grupe u kojima su pokušali dati konkretne prijedloge i ideje za daljnji rad i djelovanje na slijedeće teme: 1. Standardizacija djelovanja članica EQUINET-a; 2. Sveobuhvatno ujednačavanje europskog zakonodavnog okvira koji se odnosi na područje ravnopravnosti ; 3. Odnos tijela koja se bave jednakošću prema EU Strategiji 2020. kao i pitanja njihovog daljnjeg financiranja; 4. Intervencije EQUINET-a kao treće strane pred Europskim sudom za ljudska prava (ECtHR).

U popodnevnom dijelu sastanka, gđa. Tena Šimonović Einwalter, moderatorica EQUINET-ove Radne grupe za pitanja razvojnih politika i članica EQUINET-ovog izvršnog odbora, inače iz ureda Pučke pravobraniteljice u RH, izložila je ukratko izazove i ideje budućeg smjera razvoja EQUINET-a. Nakon. gđe. Šimonović Einwalter, izlagali su gđa. Salla Saastaimonen iz Odjela pravde, Odsjeka za jednakost Europske komisije te gđa. Ulrike Lunacek, euro-parlamentarka koja se obratila video porukom. Obje su iz svoje perspektive dale kratak osvrt na trenutno stanje glede suzbijanja diskriminacije i rodne/spolne ravnopravnosti u Europskoj uniji te pružile punu potporu daljnjem radu EQUINET-a. Zadnja izlagateljica bila je gđa. Jean Lambert, također europarlamentarka koja je dala vrlo otvoren i direktan presjek glavnih kako strukturalnih tako i sadržajnih prepreka i problema glede razvoja buduće europske politike rodne ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije.