Održana tribina „Identifikacija i kompenzacija žrtava trgovanja ljudima“

DSC 0376 malaU Hotelu Palace u Zagrebu održana je tribina pod nazivom „Identifikacija i kompenzacija žrtava trgovanja ljudima“, a u sklopu projekta Balkans ATC (Against Crime of Trafficking). Nositelj projekta na regionalnoj razini je organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, a regionalni partneri su MFS EMMAUS (BiH) i Otvorena porta (Makedonija) dok je za provedbu projekta u Republici Hrvatskoj odgovorna udruga Partnerstvo za društveni razvoj.

Prezentaciju projekta i izlaganje održao je Munir Podumljak iz Partnerstva za društveni razvoj koji je iznio relevantne statističke podatke prema kojima je u periodu od 2005. do 2013.g. u Republici Hrvatskoj bilo zabilježeno 98 žrtava trgovine ljudima, a posebno se osvrnuo i na pitanje kompenzacije žrtava trgovine ljudima. Ideja projekta i kampanje je zaokret od gledanja na trgovinu ljudima isključivo kroz prizmu organiziranog kriminala, već zagovaranje da se na to pitanje gleda kroz prizmu zaštite ljudskih prava.

U raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja sudjelovala je i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, a koja je istaknula kako Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati navedenu problematiku, posebice sa rodnog aspekta. Naime prema statističkim podacima MUP-a, najčešće žrtve trgovine ljudima su žene mlađe životne dobi. Stoga je Pravobraniteljica dala podršku preventivnoj kampanji „Dvije djevojčice“ koja se provodi u 13 zemlja, uključujući i RH.

Share