Završena ekspertna misija u Crnoj Gori

Crna GoraU organizaciji Europske komisije i TAIEX programa te su-organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore, pravobraniteljica Višnja Ljubičić je zajedno sa međunarodnom stručnjakinjom Lovorkom Marinović sudjelovala u ekspertnoj misiji u Crnoj Gori vezano za osnaživanje institucionalnih mehanizama u području ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica je razgovarala s predstavnicima crnogorske Vlade, ministrom ljudskih i manjinskih prava, službenicama Odjela za ravnopravnost spolova navedenog Ministarstva, koordinatorima/icama za ravnopravnost spolova u državnim tijelima, zastupnicima/ama u Skupštini i u parlamentarnom Odboru za ravnopravnost spolova, Zaštitnikom za ljudska prava i slobode te organizacijama civilnoga društva. Izvršila se ocjena stanja, ukazalo na izazove i prepreke u radu nacionalnih mehanizama te su dani prijedlozi za unaprjeđenje među-institucionalne suradnje i stvaranja nacionalnog okvira za uspješnu provedbu Plana aktivnosti Politike za ravnopravnost spolova 2013.-2017.