Institucija pravobraniteljice sukreira europsku strategiju rodne ravnopranosti

Rim za webInstitucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova aktivno sudjeluje u radu EQUINET-ove radne grupe Rodne ravnopravnosti (EQUINET predstavlja mrežu europskih tijela i institucija koje se bave ravnopravnošću). Radna grupa sastala se 07. 10. 2014. godine na jednodnevnom sastanku u Rimu kako bi zajedno ocijenila napredak Strategije ravnopravnosti žena i muškaraca za period 2010. - 2015. te započela diskusiju o tzv. europskoj post 2015. Strategiji vezanoj za rodnu ravnopranost.

Predstavnike Radne grupe pozdravila je gđa. Alessandra Servidori, talijanska Nacionalna vijećnica za ravnopravnost koja je i sama sudjelovala u radu grupe. Osim nje, u Radnoj grupi sudjelovali su predstavnici institucija i tijela koje se bave ravnopravnošću iz više od 15 država Europske unije.

Uz spomenutu Strategiju, Radna grupa bavila se problemima nejednakih plaća odnosno potplaćenosti žena u odnosu na muškarce, spolnim uznemiravanjem te organizacijom iduće Radne grupe na temu diskriminacije temeljem trudnoće, odnosno roditeljstva. Grupa se također pozabavila i pitanjima koja se tiču postizanja tzv. balansa između rada i privatnog života (tzv. “Work Life Balance”). Instituciju pravobraniteljice na sastanku je zastupao savjetnik Nebojša Paunović.