Pravobraniteljica na regionalnoj konferenciji u Sarajevu

PRSuSarajevu2014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Sarajevu na regionalnoj konferenciji u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i u suradnji s Misijom OSCE u BiH pod nazivom „Regionalna platforma za zajedničko djelovanje u oblastima rod i sigurnost, nasilje i ekonomsko osnaživanje. Pravobraniteljica je održala izlaganje o ulozi neovisnih tijela u suzbijanju diskriminacije, nasilja na osnovu spola i unaprjeđenju osobne sigurnosti građana i građanki.

Cilj konferencije bio je mapirati prioritete zemalja u regiji vezano za gender mainstreaming, a u skladu s aktualnim javnim politikama i strategijama u pojedinim zemljama te međunarodnim dokumentima kao što su UN Rezolucija 1325 „Žene, mir i sigurnost“ i Konvencija Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji (Istanbulska konvencija).

Na konferenciji su govorile i Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Nina Suomalainen, zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH i Stana Božović, državna sekretarica u Ministarstvu energetike, Razvoja i zaštite životne sredine Srbije te predsjednica Savjeta Vlade Srbije za ravnopravnost spolova. Samra Filipović-Hadžiabdić, Višnja Ljubičić i Stana Božović potpisale su i Zajedničku izjavu o suradnji institucionalnih mehanizama za rodna pitanja zemalja regije, razmjenu iskustava i najboljih praksi te umrežavanje institucija.

Više na : Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

Regionalna konferencija u Sarajevu, bonaventura.ba, 27.7.2014.

Intervju s pravobraniteljicom Višnjom Ljubičić na Vimeo, 3.7.2014.