Posjeta delegacije žena iz BiH

delegacijaBiHPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić primila je predstavnice Udruženja žena i porodica (UŽIP) iz Gradiške u Bosni i Hercegovini, koju su predstavljale Desanka Rađević, predsjednica UŽIP-a, Slavka Vasiljević, članica izvršnog odbora, Helga Rapajić, predsjednica skupštine i Zorica Stupar, članica i stalna suradnica na projektima. Cilj posjete bio je upoznavanje delegacije iz BiH s dobrim praksama iz Republike Hrvatske na temu rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova. Delegaciji je predstavljena institucija Pravobraniteljice, njene ovlasti, Zakon o ravnopravnosti spolova te ukratko praksa, način rada institucije te prateći statistički pokazatelji.

Delegaciju je zanimalo koji su glavni problemi i izazovi u radu Pravobraniteljice te na koji način se institucija nosi sa tim problemima – rad sa strankama, ishodi sudskih postupaka, odnos sa državnim tijelima vlasti, političkim strankama pa do sadašnjih ovlasti Pravobraniteljice i eventualno inicijative traženja povećanja ovlasti.

delegacijaBiH3Pravobraniteljica je dala kratak presjek glavnih trendova s kojima se institucija susreće u svom radu, kao što su spolna diskriminacija u području zapošljavanja, spolno uznemiravanje, obiteljsko nasilje, roditeljska skrb, i druga područja dana u mandat postupanja prema Zakonu o ravnopravnosti spolova. Spomenula je mali broj sudskih postupaka pokrenutih temeljem nekog od diskriminacijskih osnova kao i neiskustvo te slabu upoznatost svih dionika sudskih postupaka sa zakonodavnim okvirom, anti-diskriminacijskim jamstvima i dobrim međunarodnim praksama. Glede povećanja ovlasti, Pravobraniteljica je pojasnila da njeno dosadašnje dvogodišnje iskustvo u obnašanju funkcije zaštite građana/građanki od diskriminacije i diskriminatorne prakse, jasno ukazuje na to da je pro-aktivni pristup u radu tj. rješavanje problema diskriminacije direktno sa onim tijelom na koje se sumnja da je povrijedilo neko od prava građana/građanki, najefikasnije i najpraktičnije oruđe u suzbijanju diskriminacije.

Sastanku je prisustvovala i organizatorica regionalne posjete žena iz Gradiške BiH, predsjednica Regionalnog centra za jednakost spolova (GTF), Mary Ann Rukavina Cipetić. Sastanku je nazočio Nebojša Paunovć, viši stručni savjetnik Pravobraniteljice za pravna pitanja.