Okrugli stol "Zajedno protiv nasilja u obitelji"

PRSokruglistol2042014U organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu regionalne suradnje Hrvatske – Slovenije – Austrije, održan je okrugli stol „Zajedno protiv nasilja u obitelji“  (na engleskom jeziku), na kojem je sudjelovala pravobraniteljica Višnja Ljubičić, a uvodno su izlagali Vojko Volk, veleposlanik Republike Slovenije, Andrea Ikić-Bohm, veleposlanica Republike Austrije u RH, Ranko Ostojić, potpredsjednik Vlade RH  i ministar unutarnjih poslova, Andreas Pichler, policijski attache Republike Austrije i Renata Odeljan s Visoke policijske škole (moderatorica).

Pravobraniteljica je u svom izlaganju govorila o ovlastima institucije, osnovama i područjima diskriminacije koje su joj u nadležnosti kao i postupku razmatranja pritužbi na postupanje policije u slučajevima obiteljskog nasilja. Naglasila je da je u postupanju policije došlo do pozitivnog pomaka koji je posljedica obrazovnog sustava Policijske akademije. Prepoznavši obiteljsko nasilje kao rodno uvjetovano nasilje, Pravobraniteljica je krajem 2012. sklopila sporazum o suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, odnosno Pravnom klinikom.

okruglistolMUP2U odnosu na dosadašnje primjedbe građana zamjećuje se vidni napredak u postupanju policije kao i stavu resornog ministarstva prema problematici obiteljskog nasilja. Svakako značajnu ulogu u procesu napretka ima obrazovni sustav na Policijskoj akademiji kao i po policijskim upravama na lokalnoj razini. Pravobraniteljica je naglasila da je zadovoljna što se većim dijelom poštuju njezine preporuke i upozorenja. Prema istraživanju Pravobraniteljice iz 2010., žrtve obiteljskog nasilja najčešće se pritužuju na postupanje socijalne službe, potom na  odluke kaznenog ili prekršajnog suda, a na trećem mjestu je postupanje policije prema žrtvama.

 Zabrinjava podatak da je evidentirano čak 43% žena počiniteljica obiteljskog nasilja, a 35% njih je i uhićeno. Međutim, radom po pojedinačnim pritužbama te provedenim ispitnim postupcima, Pravobraniteljica je utvrdila kako je uzrok povećanom broju prijava žena radi obiteljskog nasilja složeniji nego što izgleda. Naime, žene se u slučajevima obiteljskog nasilja nastoje obraniti ili zaštititi dijete ili djecu. Policija međutim evidentira da su povrijeđene obje osobe koje su sudjelovale u događaju i prekršajno ih oboje prijavi. Stoga, usprkos napretka koji je vidljiv u postupanju policije, postoji prostor za poboljšanje njihovog djelovanja u tom smislu, kroz preventivnu edukaciju i koordinaciju rada svih dionika navedenih Protokolom o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja.

okruglistolMUPNastavno su se uključili u raspravu Alojz Sladić, policijski službenik Republike Slovenije, Dragan Josipović iz Ravnateljstva policije, Anka Slonjšak pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Ivana Milas Klarić pravobraniteljica za djecu, Lidija Lukina Kezić zamjenica pučke pravobraniteljice, predstavnici pravosudnog sustava, ministarstava, organizacija civilnoga društva, medija i diplomatskog zbora u RH.

Zaključno je stavljen naglasak na potrebu stalne edukacije svih dionika  i međusobne umreženosti državnih institucija nadležnih za postupanje temeljem Protokola o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja.

 

Održan Okrugli stol Zajedno protiv nasilja u obitelji, MUP, 2.4.2014.

Okrugli stol "Zajedno protiv nasilja u obitelji", Pravobraniteljica za djecu, 2.4.2014.