Međunarodna i regionalna

Pravobraniteljica se uključila u istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova

EIGENa poziv istraživačkog instituta RAND Europe, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova se uključila u istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova na temu utjecaja epidemije izazvane bolešću COVID-19 na razinu podrške ženama žrtvama nasilja počinjenog od strane njihovih intimnih partnera te na razinu podrške njihovoj djeci. Cilj istraživanja je prikupljanje informacija o mjerama i inicijativama koje su provođene u svrhu podrške žena žrtava i njihove djece u uvjetima epidemije izazvane bolešću COVID-19 te utvrđivanje primjera najbolje prakse. Na temelju prikupljenih podataka iz svih zemalja Europske unije, izradit će se preporuke za uspostavu nacionalnih mjera koje će žrtvama nasilja počinjenog od strane intimnih partnera u uvjetima epidemije osigurati pristup službama podrške i povećati funkcionalnost službi, te nacionalnih mjera u okviru kriznih planova i planova oporavka koje se pridonijeti smanjenju nasilja nad ženama u tim okolnostima.

Opširnije...

Sudjelovanje na konferenciji "Balancing Unpaid Care Work"

Balancing unpaid care workU organizaciji Ministarstva obiteljskih poslova, starijih osoba, žena i mladeži Savezne Republike Njemačke te Instituta za socijalni rad i edukaciju, dana 4. rujna 2020. godine održana je online konferencija na temu raspodjele neplaćene skrbi pod nazivom „Balancing Unpaid Care Work“. U okviru prvog panela konferencije, o političkoj perspektivi te novim načinima i mogućnostima raspodjele neplaćene skrbi, govorili su ministrica obiteljskih poslova, starijih osoba, žena i mladeži dr. Franziska Giffey, Ania Weusthoff iz Nacionalnog vijeća njemačkih organizacija žena, Thomas Altgeld iz Federalnog foruma muškaraca te dr. Nicola Brandt iz berlinskog centra Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Opširnije...

Sudjelovanje na internetskoj konferenciji Equality2020

equality2020U organizaciji Europske mreže tijela za jednakost (EQUINET), Europske komisije, Glavnog tajništva Vijeća EU-a i Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, 29. lipnja 2020. godine održana je internetska konferencija pod nazivom Equality2020, na kojoj je kao predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

Opširnije...

Održan dvodnevni webinar – Rodna ravnopravnost i europsko pravo

ERA webinarPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na dvodnevnom webinaru za suce i državne odvjetnike s područja Europske unije na temu Rodne ravnopravnosti i europskog prava. Webinar je organizirala Akademija Europskog Prava (ERA) u okviru programa EU za prava, jednakost i državljanstvo.

Opširnije...

Sastanak u Veleposlanstvu Francuske Republike o implementaciji Istanbulske konvencije

FrancambIstanbU prostorijama Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj održan je sastanak g. Martina Szcrupaka, zamjenika ravnatelja Ureda za europska i međunarodna pitanja francuskog Državnog tajništva zaduženog za ravnopravnost žena i muškaraca, sa predstavnicama/icima Autonomne ženske kuće Zagreb te institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Sastanak je održan umjesto ranije predviđenog okruglog stola koji se u organizaciji Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj, Autonomne ženske kuće Zagreb te Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora trebao održati u prostorijama Hrvatskog sabora, a koji je otkazan uslijed epidemioloških mjera koje se provode u Republici Hrvatskoj.

Opširnije...

Sastanak s francuskim veleposlanikom Gaelom Veyssiere

francvelepWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s Gaelom Veyssiere, veleposlanikom Francuske i suradnicom Delphine Dufoix i suradnikom Guillaume Colinom. Razgovaralo se o predstojećem okruglom stolu koji će Veleposlanstvo Francuske organizirati u Hrvatskom saboru o praćenju provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te o Gender Equality Forumu čiji će vrhunac biti u Parizu u srpnju 2020, a koji će omogućiti globalnu javnu raspravu za hitno djelovanje u području ravnopravnosti spolova te rezultirati konkretnim umrežavanjem za djelovanje u kritičnih šest područja: rodno-utemeljeno nasilje, ekonomska pravda i prava, seksualna i reproduktivna prava i zdravlje, feministička akcija za klimatsku pravdu, tehnologija i inovacije za rodnu ravnopravnost i feministički pokret i vodstvo.

Opširnije...

U Beču održana radionica o primjeni EU Povelje o ljudskim pravima

EUPoveljaoljpPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje na dvodnevnoj radionici o načinima primjene EU Povelje o ljudskim pravima u rješavanju konkretnih diskriminacijskih pritužbi građana i građanki. U organizaciji Europske mreže tjela za jednakost (EQUINET) i Agencije za temeljna ljudska prava (FRA), u Beču je organizirana dvodnevna radionica na kojoj je sudjelovalo više od 30 pravnih stručnjaka iz tijela za ravnopravnost diljem EU, iz ukupno 23 članice, plus predstavnica Srbije. Raspravljalo se o tome kako podići svijest o primjeni Povelje u rješavanju konkretnih slučajeva diskriminacije. Raspravljene teme vezane uz Povelju uključivale su slučajeve iz područja ravnopravnosti spolova, rasne, vjerske i svih ostalih diskriminacijskih osnova, ali i teme vezane uz azil, migracije i umjetnu inteligenciju te odnos Povelje i europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Opširnije...

Sastanak s Brankicom Janković, povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti

sastPovzaRSPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s povjerenicom za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankicom Janković, vezano za dogovor oko zajedničke prijave projekta na natječaj Europske komisije na temu prevladavanja rodnog jaza tijekom životnog vijeka, a u okviru programa REC 2020. U fokusu natječaja su aktivnosti s ciljem podizanja svijesti i suzbijanja rodnih stereotipa u obrazovanju, posebno u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju, te u izboru obrazovanja i struke u digitaliziranom svijetu. Natječajem su predviđena dva prioritetna područja: 1) Suzbijanje rodnih stereotipa u obrazovanju i ranom predškolskom odgoju; 2) Suzbijanje rodnih stereotipa u izboru obrazovanja i karijere u digitaliziranom svijetu.

Razmjena iskustava s profesoricom američkog Sveučilišta Hatford

HatfordUred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je profesorica Mala Matacin iz SAD-a, koja na Sveučilištu Hatford predaje o ravnopravnosti spolova. Na studijskoj godini u Hrvatskoj razgovara s raznim društvenim dionicima vezanim uz područje kojim se bavi smatrajući da je ravnopravnost žena i muškaraca globalna tema te da se mnogo može naučiti razmjenom iskustava. Predstavnici Pravobraniteljice, pravni savjetnik Nebojša Paunović i savjetnica za medije Nevenka Sudar, upoznali su profesoricu s nadležnostima i ovlastima institucije kao i s drugim institucionalnim mehanizmima te aktualnim zbivanjima koja su od značaja u području ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije.

Pravobraniteljica sudjelovala na EU konferenciji o ravnopravnosti spolova

EU konference ravnop spolU okviru hrvatskog presjedanja Vijeća EU, savjetnici pravobraniteljice, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović, sudjelovali su na dvodnevnoj Konferenciji visoke razine „Sudjelovanje žena na tržištu rada - društvena dobit!“. Konferenciju je kao jedno od službenih događanja u okviru predsjedanja Vijećem Europske unije organizirao Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji su, uz visoke predstavnike nadležnih institucija i ključnih dionika nacionalne razine, sudjelovali predstavnici država članica, EU institucija te predstavnici organizacija civilnog društva, socijalnih partnera i akademske zajednice. Svrha Konferencije bila je preispitati prepreke punom sudjelovanju žena na tržištu rada i razmotriti mjere za njihovo ublažavanje na EU razini.

Opširnije...

Sastanak u Zagrebu s predstavnicima Odbora za prava žena i jednakost spolova Europskog parlamenta

EP

U Predstavništvu EP u RH, Pravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se sa zastupnicima Europskog parlamenta (EP), ujedno i članovima Odbora za prava žena i jednakost spolova EP, gđom. Pierrette Hrzberger-Fofana, gđom. Annika Bruna i g. Predragom Matićem. Sastanak je organiziran kako bi se zastupnici EP upoznali s ključnim temama s kojima se institucija Pravobraniteljice bavi kao i s naporima koje ulaže Pravobraniteljica u očuvanju i unapređenju jamstava ravnopravnosti spolova u RH. Pravobraniteljica, Višnja Ljubičić i njen tim savjetnika Josip Grgić, Kristijan Kevešević i Nebojša Paunović upoznali su zastupnike s EU projektima koje Pravobraniteljica provodi u području ravnopravnosti spolova s naglaskom na suzbijanje rodno utemeljenog nasilja. 

Opširnije...

Posjet predstavnika Vijeća Europe

VijeceEUwebmalaUred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetili su Christophe Speckbacher, programski menadžer Odjela ravnopravnosti spolova Vijeća Europe (Gender Equality Division), i Ljiljana Lončar, stručnjakinja Odbora za ravnopravnost spolova i savjetnica za pitanja ravnopravnosti spolova potpredsjednika vlade Republike Srbije vezano za istraživanje o dobroj praksi u području pravosuđa. Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice upoznao je goste s provedenim istraživanjem i analizama presuda kaznenih i prekršajnih sudova koje je Pravobraniteljica provela u sklopu EU projekta 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', a Nevenka Sudar, savjetnica za medije, s provedbom dvije analize medijskih izvještavanja o nasilju prema ženama i femicidu te metodologijom izrade Medijskog kodeksa.

Sastanak s predstavnicama Svjetske banke

svjbankaprosinacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u svom uredu s predstavnicama Svjetske banke, Tarom Sharafudheen, Valerie Morrica i Anom Šimundža. Razgovaralo se o aktivnostima Svjetske banke u području zagovaranja promjena u području tržišta rada vezano za veliki postotak radne neaktivnosti žena pogotovo na području Slavonije. Svjetska banka nastoji uvesti gender mainstreaming u svoje poslovanje te želi aktivirati što je moguće više društvenih dionika. Pravobraniteljica ih je upoznala s trendovima na tržištu rada o kojima izvještava u svojim godišnjim izvješćima, povezanost položaja žena na tržištu rada s demografskim razvitkom te ulogu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u identificiranju područja koja zahtijevaju rodno budžetiranje.

EQUINET objavio publikaciju: 'Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja

Violence-Against-Women-Report-Cover-1-724x1024EQUINET-ova Radna grupa za rodna pitanja objavila je publikaciju naziva: “Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja: doprinos tijela za ravnopravnost”. Publikacija je nastala uglavnom na temelju doprinosa onih tijela za ravnopravnost koja su zastupljena sa svojim članovima i članicama u EQUINET-ovoj Radnoj grupi za rodna pitanja, a u kojoj je Pravobraniteljica od samih početaka rada ove Radne grupe aktivna sudionica. U publikaciji se u prvom dijelu ističe UN i EU pravni okvir vezan uz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja i nasilja prema ženama, dok se u drugom dijelu navode razne prakse, inicijative te neka od zakonodavnih rješenja koja postoje u zemljama članicama EQUINET-a. 

Opširnije...

Sudjelovanje na pravnom seminaru na temu ravnopravnosti spolova i nediskriminacije u Bruxellesu

legalseminarBRUU organizaciji Europske komisije, Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i potrošače, u Bruxellesu je održan pravni seminar na temu antidiskriminacije i ravnopravnosti spolova. Svojim uvodnim govorom seminar je otvorila glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače Tiina Astola. U svome obraćanju istaknula je da rezultati novog Eurobarometra o diskriminaciji u Europskoj uniji pokazuju pozitivan napredak u percepciji o diskriminaciji spram prethodnog Eurobarometra iz 2015. te najavila donošenje nove strategije ravnopravnosti spolova. Sutkinja Suda Europske unije Sacha Prechal održala je središnji govor seminara na temu odnosa Povelje EU o temeljnim pravima i direktiva s područja suzbijanja diskriminacije, naglašavajući da se radi o relaciji između generalnog prava sadržanog u Povelji te posebnog prava koje izvire iz Povelje, odnosno da Povelja predstavlja standard kroz koji treba promatrati sekundarno pravo. Međusobnu povezanost Povelje i direktiva opisala je na primjerima predmeta C-406/15 – Milkova, C-404/18 - Hakelbracht i drugi, C-414/16 – Egenberger i sl.

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Posjet glavne direktorice Glavne uprave EK za pravosuđe i potrošače
 2. Sudjelovanje na regionalnoj konferenciji o iskorjenjivanju i sprječavanju femicida
 3. Sastanak sa sutkinjom iz Slovenije u sklopu EJTN programa razmjene
 4. Sastanak sa stručnom skupinom za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA)
 5. Održana međunarodna konferencija „Science on the 'Edge': Perspectives for the Future“
 6. Sastanak s predstavnikom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju
 7. Sastanak s albanskom pravobraniteljicom
 8. Sastanak vezan uz Izvješće o ljudskim pravima za 2019. State Departmenta
 9. Sastanak s Maryvonne Blondin, članicom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, na temu tretmana žena u rodilištima
 10. Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji na Pravnom fakultetu
 11. Pravobraniteljica primila delegaciju sutkinja i tužiteljica s Kosova
 12. Pravobraniteljica se uključila u prikupljanje podataka OHCHR-a o postupanju prema rodiljama u hrvatskim rodilištima
 13. Pravobraniteljica sudjelovala na završnoj konferenciji projekta Career Rocket
 14. Posjet ombudsmanke za ljudska prava Bosne i Hercegovine
 15. Susret s povjerenicom za ljudska prava Vijeća Europe
 16. Posjet delegacije iz Gruzije
 17. Sastanak EQUINET-ove Radne skupine za rodna pitanja
 18. Pod pokroviteljstvom Pravobraniteljice predstavljeno izvješće Svjetske banke o ravnopravnosti spolova
 19. Pravobraniteljica u Sarajevu na dvodnevnoj radionici o zaštiti prava transrodnih osoba u BiH
 20. Dvodnevni regionalni sastanak nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova