Međunarodna i regionalna

Posjet predstavnika Vijeća Europe

VijeceEUwebmalaUred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetili su Christophe Speckbacher, programski menadžer Odjela ravnopravnosti spolova Vijeća Europe (Gender Equality Division), i Ljiljana Lončar, stručnjakinja Odbora za ravnopravnost spolova i savjetnica za pitanja ravnopravnosti spolova potpredsjednika vlade Republike Srbije vezano za istraživanje o dobroj praksi u području pravosuđa. Kristijan Kevešević, pravni savjetnik Pravobraniteljice upoznao je goste s provedenim istraživanjem i analizama presuda kaznenih i prekršajnih sudova koje je Pravobraniteljica provela u sklopu EU projekta 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', a Nevenka Sudar, savjetnica za medije, s provedbom dvije analize medijskih izvještavanja o nasilju prema ženama i femicidu te metodologijom izrade Medijskog kodeksa.

Sastanak s predstavnicama Svjetske banke

svjbankaprosinacPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u svom uredu s predstavnicama Svjetske banke, Tarom Sharafudheen, Valerie Morrica i Anom Šimundža. Razgovaralo se o aktivnostima Svjetske banke u području zagovaranja promjena u području tržišta rada vezano za veliki postotak radne neaktivnosti žena pogotovo na području Slavonije. Svjetska banka nastoji uvesti gender mainstreaming u svoje poslovanje te želi aktivirati što je moguće više društvenih dionika. Pravobraniteljica ih je upoznala s trendovima na tržištu rada o kojima izvještava u svojim godišnjim izvješćima, povezanost položaja žena na tržištu rada s demografskim razvitkom te ulogu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u identificiranju područja koja zahtijevaju rodno budžetiranje.

EQUINET objavio publikaciju: 'Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja

Violence-Against-Women-Report-Cover-1-724x1024EQUINET-ova Radna grupa za rodna pitanja objavila je publikaciju naziva: “Rješavanje nasilja prema ženama i rodno uvjetovanog nasilja: doprinos tijela za ravnopravnost”. Publikacija je nastala uglavnom na temelju doprinosa onih tijela za ravnopravnost koja su zastupljena sa svojim članovima i članicama u EQUINET-ovoj Radnoj grupi za rodna pitanja, a u kojoj je Pravobraniteljica od samih početaka rada ove Radne grupe aktivna sudionica. U publikaciji se u prvom dijelu ističe UN i EU pravni okvir vezan uz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja i nasilja prema ženama, dok se u drugom dijelu navode razne prakse, inicijative te neka od zakonodavnih rješenja koja postoje u zemljama članicama EQUINET-a. 

Opširnije...

Sudjelovanje na pravnom seminaru na temu ravnopravnosti spolova i nediskriminacije u Bruxellesu

legalseminarBRUU organizaciji Europske komisije, Glavna uprava Europske komisije za pravosuđe i potrošače, u Bruxellesu je održan pravni seminar na temu antidiskriminacije i ravnopravnosti spolova. Svojim uvodnim govorom seminar je otvorila glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače Tiina Astola. U svome obraćanju istaknula je da rezultati novog Eurobarometra o diskriminaciji u Europskoj uniji pokazuju pozitivan napredak u percepciji o diskriminaciji spram prethodnog Eurobarometra iz 2015. te najavila donošenje nove strategije ravnopravnosti spolova. Sutkinja Suda Europske unije Sacha Prechal održala je središnji govor seminara na temu odnosa Povelje EU o temeljnim pravima i direktiva s područja suzbijanja diskriminacije, naglašavajući da se radi o relaciji između generalnog prava sadržanog u Povelji te posebnog prava koje izvire iz Povelje, odnosno da Povelja predstavlja standard kroz koji treba promatrati sekundarno pravo. Međusobnu povezanost Povelje i direktiva opisala je na primjerima predmeta C-406/15 – Milkova, C-404/18 - Hakelbracht i drugi, C-414/16 – Egenberger i sl.

Opširnije...

Posjet glavne direktorice Glavne uprave EK za pravosuđe i potrošače

EClogoU okviru priprema Europske komisije za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetile su glavna direktorica Glavne uprave Europske komisije za pravosuđe i potrošače, Tiina Astole, stručna referentica u Glavnoj upravi za pravosuđe i potrošače, Aleksandra Marquet i zamjenica voditelja Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Maja Orel Schwarz.

Opširnije...

Sudjelovanje na regionalnoj konferenciji o iskorjenjivanju i sprječavanju femicida

BG2019U organizaciji Kuće rodnih znanja i politika iz Novog Sada, FemPlatza iz Pančeva i Ženskog istraživačkog centra za edukaciju i komunikaciju iz Niša, u Beogradu je 14. studenog 2019. održana konferencija na temu „Iskorjenjivanje i sprječavanje femicida“. Na poziv organizatora, konferenciji je kao jedan od panelista prisustvovao i pravni savjetnik predstavnik pravobraniteljice, Kristijan Kevešević, koji je predstavio nadležnost i djelovanje Promatračkog tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka, analizu slučajeva ubojstava žena i izvještavanje-Femicide Watch u Republici Hrvatskoj. 

Opširnije...

Sastanak sa sutkinjom iz Slovenije u sklopu EJTN programa razmjene

sastslovsutkU okviru Programa razmjene Europske mreže institucija za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN), instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova posjetila je sutkinja Martina Šetinc Tekavc iz Slovenije (Višje delovno in socialno sodišće, Ljubljana) koja boravi u specijaliziranoj razmjeni iz područja radnog prava, u pratnji Lee Pehnec iz Pravosudne akademije. Ispred institucije Pravobraniteljice sastanku su nazočili savjetnici/e za pravna pitanja, Martina Krnić i Kristijan Kevešević, koji su sutkinju upoznali sa zakonskim ovlastima i nadležnošću Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao i sa načinom rada i postupanja po pritužbama građana/ki te sa primjerima dobre prakse.

Opširnije...

Sastanak sa stručnom skupinom za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA)

sasttraffickU sklopu posjete Skupine stručnjaka za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA) koji su određeni za treći krug evaluacije Republike Hrvatske u implementaciji odredaba Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, predstavnici/e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević i Martina Krnić, sudjelovali su na zajedničkom sastanku s predstavnicama Pučke pravobraniteljice (zamjenicom Majom Kević i savjetnicom Vanjom Bakalović) i predstavnicama Pravobraniteljice za djecu (zamjenicom Ivanom Buljan Ajelić i savjetnicom Gordanom Filipović). Na sastanku su, kao predstavnici GRETA-e, sudjelovali Ryszard Piotrowicz, prvi potpredsjednik, te Francesco Curcio i Ursula Sticker. Tematski fokus posjete bio je na pristupu pravosuđu i učinkovitim pravnim sredstvima za žrtve trgovanja ljudima.

Opširnije...

Održana međunarodna konferencija „Science on the 'Edge': Perspectives for the Future“

Science on the EdgeU dvorani Matice Hrvatske u Zagrebu održana je međunarodna konferencija „Science on the 'Edge': Perspectives for the Future“, u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja. Jedna od središnjih tema konferencije bila je položaj žena u znanosti.

Opširnije...

Sastanak s predstavnikom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

oscepovjerenikU sklopu posjete Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) Hrvatskoj, održan je sastanak predstavnika/ica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljice za djecu. Sastanak je održan u cilju analize sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Hrvatskoj te će rezultirati izradom detaljnog izvješća. Sastanku su nazočili predstavnici Tajništva OESS-a Valiant Richey, koordinator OESS-a za borbu protiv trgovanja ljudima, Tarana Baghirova, suradnica za službeni posjet i Tetiana Rudenko, viša savjetnica za koordinaciju. Instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova predstavili su savjetnici Martina Krnić i Kristijan Kevešević, a instituciju Pravobraniteljice za djecu zamjenica Ivana Buljan Ajelić te savjetnica Gordana Filipović.

Opširnije...

Sastanak s albanskom pravobraniteljicom

albpravobrasastWEB

U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s pravobraniteljicom Albanije, Erindom Ballacom, i njezinim suradnicama koje borave u studijskoj posjeti RH u svrhu upoznavanja s radom neovisnih institucija u sustavu zaštite i promicanja ljudskih prava. Pravobraniteljicu iz Albanije interesiralo je koliko je postojanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova doprinijelo zaštiti od diskriminacije i na koji način, koliko je sama institucija neovisna te koja je procedura u imenovanju pravobraniteljice, kakvo je stanje u političkoj zastupljenosti i poštivanju sustava kvota na kandidacijskim listama, ima li pravobraniteljica ovlasti da postupa prema privatnom sektoru te postupa li isključivo po pritužbama građana ili i po vlastitoj inicijativi.

Opširnije...

Sastanak vezan uz Izvješće o ljudskim pravima za 2019. State Departmenta

sastSD19082019WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sastala se s predstavnicama Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Lucy Leban i Vlatkom Đukić, vezano za Izvješće State Departmenta o ljudskim pravima za 2019. Razgovaralo se primarno o područjima o kojima je State Department izvještavao u svojim izvješćima do sada (seksualnom uznemiravanju, položaju žena na tržištu rada, nasilju prema ženama) te o podacima i saznanjima Pravobraniteljice u ovim područjima u usporedbi s prethodnim godinama. Ispred institucije Pravobraniteljice s gošćama su razgovarale pravna savjetnica Martina Krnić i savjetnica za medije Nevenka Sudar koje su naglasile pojedine trendove u područjima od interesa te skrenule pozornost na dva aktualna EU projekta kojih je Pravobraniteljica nositeljica: „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ i „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“.

Sastanak s Maryvonne Blondin, članicom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, na temu tretmana žena u rodilištima

delegVEPravobraniteljicu je posjetila izaslanica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe gđa Maryvonne Blondin, zajedno s Elodie Fischer, tajnicom Odbora za ravnopravnost i nediskriminaciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, te Nives Jurić, izaslanicom Hrvatskog sabora. Na sastanak su ih ispred institucije primili savjetnici pravobraniteljice Josip Grgić, Kristijan Kevešević i savjetnica Nevenka Sudar. Maryvonne Blondin članica je Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i pokretačica Inicijative za rezoluciju Vijeća Europe o opstetricijskom i ginekološkom nasilju, a trenutno priprema izvješće na tu temu zbog čega se nalazi u posjetu Hrvatskoj.

Opširnije...

Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji na Pravnom fakultetu

PravnifaksPravni fakultet u Zagrebu organizirao je međunarodnu konferenciju "Workers' Rights at the Intersection of Labour Law and Economics" na kojoj su predstavljeni radovi na teme: pravni i ekonomski pristupi pravdi, zakonske i ekonomske implikacije samozapošljavanja, minimalne plaće u zemljama u razvoju, utjecaji sindikata na određivanje plaća u Skandinaviji, pitanje ekonomskih troškova mehanizama ne-diskriminacije i društvene opravdanosti istih, pitanje klasičnog radnog vremena, pravna i financijska pitanja u vezi mirovina osoba koje rade u više zemalja.

Opširnije...

Pravobraniteljica primila delegaciju sutkinja i tužiteljica s Kosova

Kosovske sutkinje i tuziteljice - webPravobraniteljica je primila delegaciju kosovskih sutkinja i tužiteljica koje su Republiku Hrvatsku posjetile u okviru zajedničkog UN-ovog projekta policije, pravde i potpore zatvorskom sustavu na Kosovu koji se provodi pod UN-ovom misijom na Kosovu – UNMIK. UN-ov ured za prava žena na Kosovu (The UN women Office in Kosovo), kao provedbeni partner ovog programa, osigurao je tehničku i financijsku potporu kako bi unaprijedio vladavinu prava na Kosovu s posebnim naglaskom na integraciju žena u agendu mira i sigurnosti na Kosovu.

Opširnije...