OCD

U Sarajevu održana regionalna konferencija o očinstvu i rodno ravnopravnom roditeljstvu na Balkanu

konferencija sarajevoU organizaciji međunarodne organizacije CARE International u Sarajevu je 12. i 13. studenoga 2015. održana regionalna konferencija pod nazivom „Očinstvo i ravnopravno angažovanje očeva u roditeljstvu na Balkanu: praksa, politike i istraživanja“.

Konferencija je organizirana u svrhu promocije dobrih praksi i politika koje pružaju podršku očevima i starateljima da budu aktivnije uključeni u sve aspekte obiteljskog života i brige o djeci. Konferencija je sastavni dio projekta „Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodnoj transformaciji na Zapadnom Balkanu“, inicijative koja je fokusirana na uključivanje dječaka i muškaraca u promicanje rodne ravnopravnosti i suzbijanje svih oblika nasilja. U 2015. godini CARE je s partnerima pokrenula kampanju "Super tata", u okviru globalne kampanje MenCare, čiji je cilj promoviranje uključenosti muškaraca kao ravnopravnih, odgovornih i nenasilnih očeva i staratelja.

Attachments:
Download this file (Zaključci konferencije.doc)Zaključci konferencije.doc[ ]176 Kb
Opširnije...

Međunarodna konferencija o seksualnom nasilju

konfseksnasWEBHinaU organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i su-organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održana je Međunarodna konferencija o seksualnom nasilju „Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja“. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić održala je pozdravni govor u kojem je naglasila da je nasilje nad ženama rodno uvjetovano nasilje te da ga stoga tretiramo kao oblik spolne diskriminacije. Pravobraniteljica je govorila o potrebi edukacije policijskih djelatnika/ca u cilju senzibiliziranja za rodno uvjetovano nasilje jer su upravo oni/e ti/e koji/e prvi/e stižu na mjesto nasilja i provode ispitivanje. Navela je kako zato dosljedno traži od policije i sudova da žene koje su žrtve obiteljskog nasilja ne tretiraju na isti način kao i počinitelje. Ponovo se založila za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, spomenula svoje aktivno sudjelovanje u izradi Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, problematiku prostitucije i trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja, medije koji još uvijek u velikom broju o seksualnom nasilju pišu senzacionalistički.

Opširnije...

Konferencija "Između slobode govora i govora mržnje - medijska pismenost u obrazovnom sustavu i društvu"

gongkonfwebU organizaciji GONG-a i Kulturpunkta i uz podršku Veleposlanstva SAD-a održana je konferencija "Između slobode govora i govora mržnje - Medijska pismenost u obrazovnom sustavu i društvu". Konferenciju je pored organizatorica otvorila i veleposlanica SAD-a Julieta Valls Noyes. Na konferenciji su izlagali stručnjaci i stručnjakinje iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije. Definirani su brojni problemi vezani uz medije: netransparentnost vlasništva medija, degradacija statusa novinara, politički interesi nasuprot javnom interesu, potrošački mentalitet, porno "šik" kao prihvatljiv oblik prezentiranja žena u medijskim sadržajima. Fokus konferencije je bio na odnosu mladih prema medijima u dobu novih tehnologija i virtualnih igara te na potrebi educiranja nastavničkog kadra koji je zadužen za edukaciju mladih, a da ni sami ne znaju što i kako, po kojim metodama, a uz to im nedostaje adekvatna literatura za rad.

Attachments:
Download this file (Izvještaj s konferencije.pdf)Izvještaj s konferencije.pdf[ ]1035 Kb
Opširnije...

Sastanak s predstavnicama udruge "Kontra"

PRSiKontra5102015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u svom uredu sa Sanjom Juras iz Lezbijske grupe Kontra i odvjetnicom Sanjom Bezbradica Jelavić. Sastanak je održan radi dogovora oko zajedničkih projekata i aktivnosti u cilju borbe protiv nasilja nad osobama istospolne orijentacije i promicanja njihovih prava. Na sastanku su planirane i zajedničke edukacije stručnih osoba koje u svom radu dolaze u doticaj  sa žrtvama nasilja uvjetovanog diskriminacijskom osnovom  spolne orijentacije. Razmijenjene su informacije i o postojećim sudskim postupcima koje vodi odvjetnički tim udruge Kontra.

Održana konferencija „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“

konferencijaU organizaciji neformalne inicijative „Za rad spremne“ u Kući Europe u Zagrebu održana je jednodnevna konferencija pod nazivom „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“.

Opširnije...

Pravobraniteljica primila delegaciju vezanu za projekt "GenderStrat 4 Equality"

delegacijarujan2015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je danas predstavnike i predstavnice projekta „GenderStrat 4 Equality“ iz Litve, Islanda, Austrije i Hrvatske. Projekt provodi CESI u suradnji s partnerskim organizacijama u cilju harmonizacije, implementacije i diseminacije europskih smjernica za kvalitetno provođenje treninga o rodno osviještenoj politici za različite ciljane grupe. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je delegaciju ukratko upoznala s nadležnostima i aktivnostima institucije Pravobraniteljice s naglaskom na edukacijama o rodnoj ravnopravnosti koje provodi za razne ciljane grupe: studente i studentice pravnih fakulteta, edukacijski kadar i studente/ice u suradnji s Policijskom akademijom, suce i sutkinje u suradnji s Pravosudnom akademijom, medijske djelatnike/ce Hrvatske radiotelevizije, poduzetnike i poduzetnice, srednjoškolce/ke i nastavnike/ce. 

Opširnije...

Pravobraniteljica se sastala s predstavnicima Inicijative Trans Parent

rodna disforija 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se danas s predstavnicama Inicijative Trans Parent. Radi se o inicijativi roditelja rodno-disforične djece, koja zasad djeluje pod udrugom Trans-Aid, no, razmatraju osnivanje posebne udruge pod nazivom Trans Parent. Tema sastanka bili su problemi rodno-disforičnih osoba i njihovih roditelja, a prilikom ostvarivanja prava na promjenu rodnog identiteta i spola, te posebno inertnost Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) u izdavanju mišljenja o promjeni spola ili života u drugom rodnom identitetu. Mišljenje NZV-a ključni je dokument koji rodno-disforičnim osobama omogućava da se integriraju u društvo u rodu i spolu kojem zaista pripadaju.

Opširnije...

Obilježavanje 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

soih22092015U organizaciji SOIH – Mreže žena s invaliditetom, a povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Tribinama Grada Zagreba održan je okrugli stol na kojem je izlaganje održala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić. U svom izlaganju Pravobraniteljica se osvrnula na UN-ovu Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), a posebice na Zaključne primjedbe Odbora za uklanjanje diskriminacije žena koje se odnose na Četvrto i peto periodično izvješće za Hrvatsku koje je predstavljeno u Ženevi 15.07.2015.

Opširnije...

Edukacija stručnjaka/inja koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji

Zenskasoba18092015U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, a u okviru projekta „Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji“, u Tribinama Grada Zagreba održan je trening stručnjaka/kinja različitih struka (policija, zdravstvo, socijalna skrb, sudstvo, organizacije civilnog društva) koji/e rade na suzbijanju nasilja u obitelji i koji/e su u direktnom kontaktu sa žrtvama nasilja u obitelji.

Opširnije...

Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima

trgovanjeljudimawebU organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, a u okviru projekta „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija u slučajevima trgovanja ljudima“ održan je stručni skup na temu „Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima“. Na skupu su sudjelovali/e predstavnici/ice nadležnih institucija (DORH-a, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Županijskog suda u Splitu), ministarstava (Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva unutarnjih poslova),  pravobraniteljskih ureda te organizacija civilnog društva (Ženska udruga Izvor, Ženska soba-Centar za seksualna prava, Hrvatski pravni centar, Hrvatski crveni križ, Udruga Brod), kao i odvjetnice Sanja Bezbradica Jelavić i Sandi Mršić Basta.

Opširnije...

Promovirana knjižica "Roditeljstvo iza rešetaka"

RoditeljstvoizaresetakaWEBU organizaciji udruge RODA u kinu Europa održana je promocija knjižice „Roditeljstvo iza rešetaka“ koja sadrži priče deset bivših zatvorenica koje su odslužile kaznu u Kaznionici u Požegi. Novinarka Marina Borovac prikupila je priče u kojima bivše zatvorenice govore o održavanju bliskosti s djecom za vrijeme dok su služile kaznu zatvora, o porodu i prvim godinama odrastanja svog djeteta u Kaznionici. Uz autoricu knjige, na događanju su govorile i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika, Psihologija Ljiljana Vukota i fotografkinja Marina Paulenka čije su fotografije iz ciklusa Drugi dom predstavljene u knjižici.

Opširnije...

Sastanak sudionica "Ženskog suda" u Centru za ženske studije

centar02072015Sudionice regionalnog „Ženskog suda – feministički pristup pravdi“ iz Republike Hrvatske (svjedokinje, aktivistkinje i suradnice suda), održanog 7.-10. svibnja 2015. u Sarajevu, sastale su se u Centru za ženske studije radi razmjene utisaka iz Sarajeva. Na ovom alternativnom sudu 36 žena iz svih područja bivše Jugoslavije svjedočilo je o iskustvima nepravdi i nasilja pretrpljenih tijekom rata, ali i u miru, govorile o nepriznatim, skrivenim i prešućenim zločinima, i to u nazočnosti više od 500 osoba, između ostalih i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić.

Opširnije...

Održan sastanak s udrugom B.a.B.e. vezano za partnerstvo na prijavi na natječaj EU za projekte

20150619 110434Pravobraniteljica je danas održala sastanak s predstavnicama udruge B.a.B.e. na temu partnerstva na nedavno objavljenom natječaju Europske komisije u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020., u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma. Jedna je od ciljanih osnova je i ona na temelju spola, a aktivnosti koje se predviđaju su, između ostalih, provođenje istraživanja, edukacija i javnih kampanja.

Opširnije...

Održan sastanak s partnericama na EU Progress projektu „Gender Pay Gap“

20150618 145555 malaPravobraniteljica je danas održala sastanak s predstavnicama udruge CESI s kojom je partnerica na EU Progress projektu „Gender Pay Gap: New solutions for an old problem“.

Na sastanku su dogovorene projektne aktivnosti. Jedna od aktivnosti je osnivanje neformalne mreže Gender Wage Watchers čiji je cilj okupiti relevantne stručnjakinje i stručnjake na temu rodnog jaza u plaćama s ciljem razmjene iskustava i utjecanja na promjene kako u vlastitoj zemlji tako i na razini Europske unije.

Opširnije...

Studijski posjet volonterki koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja

volonterke15062015U organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA, Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova posjetile su danas volonterke u organizacijama civilnog društva koje rade na suzbijanju rodno utemeljenog nasilja i diskriminacije. Predstavljen im je rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, područja i osnove diskriminacije u nadležnosti, zakonodavni okvir, ovlasti te način postupanja temeljem pritužbi građana i građanki na diskriminaciju, a pogotovo pritužbi vezanih za obiteljsko nasilje. Posebno je istaknuto i zagovaranje pravobraniteljice da se što prije potpiše Istanbulska konvencija te je s tim u vezi dogovorena i daljnja suradnja s Centrom Rosa.

Opširnije...