Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

BPPU organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Srpskog demokratskog foruma i Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, a u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom ljudskih prava i Platformom 112 održana je javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Na raspravi je prisustvovala i aktivno u njoj sudjelovala savjetnica pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić.

Prezentaciju o uočenim preprekama u provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP) održala je Ljiljana Božić Krstanović iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek. Kao glavne prepreke navedeni su nedostatak financijskih sredstava, imovinski kriterij prilikom odobravanja prava na besplatnu pravnu pomoć, neujednačena praksa ureda državne uprave prilikom tumačenja zakona kao i udaljenost tih ureda od mjesta stanovanja korisnika/ica te problem projektnog financiranja udruga. U skladu s time preporučeno je povećanje financijskih sredstava za sustav besplatne pravne pomoći, ublažavanje imovinskog cenzusa te afirmacija organizacija civilnog društva u sustavu besplatne pravne pomoći.

O pravnom savjetovanju i pristupu pravosuđu izlaganje je održao prof.dr.sc. Alan Uzelac s Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu istaknuvši kao glavni cilj dobro uređen sustav besplatne pravne pomoći koji bi se, osim sredstava iz državnog proračuna, financirao i putem drugih izvora, ali i radom pro bono kao i volonterskim radom. Osvrnuo se na pravno savjetovanje koje se najčešće vrši tijekom samog postupka (sudskog ili upravnog), ali smatra kako bi se trebalo poticati i izvanprocesno te pretprocesno savjetovanje. Kao jedan od glavnih problema u postojećem sustavu besplatne pravne pomoći navodi izjednačavanje uvjeta za odobravanje primarne i sekundarne pravne pomoći te smatra kako bi pravo na savjet i informiranje trebali u načelu biti dostupni svima.

Izlaganje je održala i Pučka pravobraniteljica Lora Vidović naglasivši važnost sustava besplatne pravne pomoći koji je još uvijek kompliciran, nedostupan i skup. Osvrnula se i na način financiranja sustava posebice putem projektnih modela. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZBPP-a ukratko je prezentirala Mirjana Matov, voditeljica Službe za procesno pravo, ovršno pravo i pravo društava Ministarstva pravosuđa istaknuvši kako je rasprava o navedenom zakonu još uvijek u tijeku te kako će zakon  biti donesen u redovnom postupku. Kao cilj izmjena i dopuna navela je proširenje opsega primarne pravne pomoći te pojednostavljenje postupka odobravanja prava na primarnu pravnu pomoć.

Nakon navedenih izlaganja uslijedila je rasprava na kojoj je, pored brojnih sudionika/ica, aktivno sudjelovala i stručna savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić osvrnuvši se posebno na kategoriju žrtava obiteljskog nasilja koje ne mogu ostvarivati pravo na besplatnu pravnu pomoć u okviru kaznenih, prekršajnih i zemljišnoknjižnih postupaka, a što žrtvama dodatno otežava ionako težak položaj u kojem se nalaze. Naime, zbog psihičkog i fizičkog stanja u kojem se nalaze kao i zbog svoje pravne neukosti, žrtve nasilja nisu u stanju same zastupati svoje interese u okviru navedenih postupaka (kao npr. tražiti izricanje odgovarajućih mjera opreza), a što je pravobraniteljica uočila iz zaprimljenih pritužbi žena žrtava obiteljskog nasilja. Također su spomenute i žene Romkinje kao  društvena skupina izložena riziku višestruke diskriminacije, a kojima je dodatno otežan pristup sustavu besplatne pravne pomoći. O svemu navedenom je Pravobraniteljica posvetila posebnu pažnju u svojim godišnjim izvješćima o radu, pa tako i u posljednjem Izvješću o radu za 2012.g. u kojem je preporučila odgovarajuće izmjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Na raspravi je podijeljena publikacija pod nazivom "Praćenje provedbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u suzbijanju diskriminacije", a koju su izdali Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Srpski demokratski forum. Navedena publikacija predstavlja izvještaj ovih triju organizacija civilnog društva za 2011. godinu o provedbi Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a u njemu se navode i podaci koje je Pravobraniteljica iznijela u svojem istraživanju o besplatnoj pravnoj pomoći provedenom 2010. godini. Navedenu publikaju u pdf formatu možete preuzeti ovdje.