Okrugli stol "Za veze bez nasilja"

CESI6prosincaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić  je sudjelovala na okruglom stolu "Za veze bez nasilja" u organizaciji udruge CESI na kojem je predstavljeno istraživanje i analiza strategija i programa prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih. Iznijeti su rezultati istraživanja i analize provedbe nacionalnih politika i strategija, županijskih i gradskih politika/programa djelovanja vezanih uz mlade i rodno uvjetovano nasilje. 

 

CESI6prosinca2Podaci su se odnosili na to na nacionalnu razinu, ali i na razinu 5 županija - Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Međimurske, Istarske županije i Grada Zagreba. Pravobraniteljica je podržala dosadašnji rad udruge koja je dosad provela niz istraživanja i analiza koje pokazuju stvarne probleme i trendove u području ravnopravnosti spolova i nasilja medu mladima. Zasigurno je potrebno uvažavati sve preporuke i statističke podatke koji će ukazati u kojem smjeru nacionalni mehanizmi i svi dionici u društvu trebaju djelovati -  policija,  suci i odvjetnici, zdravstveni i socijalni djelatnici, kao i antidiskriminacijske institucije uz podršku modernog odgojno obrazovnog sustava. Nažalost, i dalje svjedočimo visokom postotku nerazumijevanja ravnopravnosti spolova i izražavanju tradicionalnih stavova o rodnim ulogama. Pravobraniteljica se osvrnula i na sveprisutan seksizam u medijima zbog kojeg mladi ljudi dobijaju lošu predodžbu o ženama kao jednako vrijednim pripadnicama društva.

Zaključci i preporuke predmetnog istraživanja odnosno analize su:

• udruge su prepoznate kao važni dionici uključeni u realizaciju mjera vezanih uz prevenciju nasilja te im kao takvima treba dati odgovarajuću potporu;
• regionalna i lokalna samouprava se trebaju pridržavati zajedničkih smjernica i ulagati dodatne napore radi dostizanja standarda uspostavljenog na nacionalnoj razini;
• nedovoljna otvorenost lokalne uprave i institucija prema građanima/kama, ali i uočavanje pojedinih primjera dobre prakse te nužnost poboljšanja sustava praćenja provođenja politika;
• rodna perspektiva još uvijek nije dio nacionalnih i lokalnih policy okvira za mlade jer oni ne provode konzistentno rodnu dimenziju;
• donositelji/ice odluka ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri važnost i dobrobit koju donosi integrirani i sustavni pristup prevenciji nasilja;
• nasilje među mladima uključuje i nasilje u vezama mladih, a što još uvijek nije prepoznato u postojećim strategijama.

Publikaciju "Za veze bez nasilja" u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.


Iz medija:

Za veze bez nasilja, Libela, 08.12.2012.

Kako spriječiti nasilje među mladima, T-portal, 6.12.2012.

Okrugli stol i publikacija o nasilju u adolescentskim vezama, Legalis, 6.12.2012.