Dodjela nagrada „Gradovi za jednakost“

Gradovi za jednakostU Hrvatskom saboru su predstavljeni rezultati istraživanja o Indexu „Gradovi za jednakost“ te su dodijeljene nagrade gradovima koji su postigli najbolji rezultat.

Indeks „Gradovi za jednakost“ namijenjen je gradovima koji žele procijeniti svoj napredak u izradi i provedbi javnih politika, programa i aktivnosti usmjerenih ostvarivanju jednakosti među građankama i građanima. Indeks mjeri njihovu razinu postignuća s obzirom na glavne funkcije koje gradovi imaju u ovom području: institucije predstavničke demokracije, pružatelja javnih usluga i poslodavca, te im omogućuje da svoje rezultate usporede s onima drugih gradova koji su snaženje jednakosti usvojili kao svoj cilj.

Navedeno se provodi u okviru istoimenog projekta „Gradovi za jednakost“, kojeg provode Hrvatski pravni centar i Udruga gradova, a kojem je cilj potaknuti gradove na unaprjeđenje svojih praksi u ostvarivanju jednakosti među građanima. Također je izdan priručnik „Gradovi za jednakost – ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini“.

Pravobraniteljica je sudjelovala na današnjem događanju, kao i prethodno u procesu prikupljanja podataka Hrvatskog pravnog centra o primjerima dobre prakse hrvatskih gradova u području jednakosti. Pravobraniteljica je tada kao pozitivan primjer navela Grad Rijeku koji je bio prvi grad u Hrvatskoj (od šk. god. 2016./17.) koji je građanski odgoj i obrazovanje uveo u obliku izvan-nastavne aktivnosti s dodatnim sadržajima iz područja diskriminacijskih osnova koje su u nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnosti spolova. Grad Rijeka je u kratkom roku postao uzor drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj koji su potom postupile na isti način. Do danas je takav model integracije građanskog odgoja i obrazovanja preuzelo 9 gradova i 2 županije u Hrvatskoj: Sisak, Istarska županija, Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Umag, Labin, Opatija, Osijek i Primorsko-goranska županija. U najavi je uvođenje programa u Čakovcu i Lepoglavi. Grad Rijeka je zbog navedenoga danas primio posebnu nagradu za primjer osobito istaknute prakse.

Nagrade u kategoriji velikih gradova dobili su: 1) Zagreb, 2) Rijeka i 3) Pazin, a u kategoriji malih gradova: 1) Zabok, 2) Labin te 3) Lepoglava i Petrinja.

Više informacija o ovom događaju i o samom projektu dostupno je na mrežnim stranicama Udruge gradova.