Sastanak s predstavnicom Udruge Pravnik

Sastanak s Nikol ČengićPravobraniteljica Višnja Ljubičić primila je na sastanak Nikol Čengić, potpredsjednicu Udruge Pravnik, vezano uz dogovor oko sudjelovanja pravobraniteljice na predstojećem Kongresu studenata prava. Deseti, jubilarni Kongres studenata prava održat će se od 17. do 19. listopada 2018. godine u kongresnoj dvorani Školske knjige u Zagrebu na temu „70 godina Opće deklaracije o ljudskim pravima“, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

U tri dana Kongresa nastojat će se obuhvatiti ova široka materija kroz povijesni prikaz nastanka Opće deklaracije, međunarodne organizacije i organe koji su ključni u njezinoj provedbi, globalne te regionalne dokumente koji služe njezinoj realizaciji te praksu sudova i tijela nadležnih za zaštitu ljudskih prava, kako na globalnoj tako i na nacionalnoj razini. Cilj je promotriti zaštitu ljudskih prava kroz prizmu Opće deklaracije o ljudskim pravima, problematizirati dohvat zaštite odnosnih prava te sagledati globalne, regionalne i nacionalne aspekte zaštite ljudskih prava.

Gđa Čengić upoznala je pravobraniteljicu sa planiranim aktivnostima i organizacijom kongresa, a Pravobraniteljica je pristala biti panelistica na kongresu te je precizirala detalje svog izlaganja. Sve daljnje pojedinosti bit će usuglašene do početka događanja.