Obilježavanje djelovanja i evaluacija rada Doma „Duga – Zagreb“

Dom Duga - obiljezavanje rada za webUoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pravobraniteljica Višnja Ljubičić je sudjelovala na obilježavanju 10 godina djelovanja Doma „Duga – Zagreb“ skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, kojom prilikom je održana prezentacija Evaluacijske studije „Imamo 10 okruglo“ s najzanimljivijim statističkim podacima i izjavama žrtava obiteljskog nasilja koje su bile korisnice smještaja Doma tijekom 10 godina.

U tiskanoj i publiciranoj Evaluaciji rada Doma za razdoblje od 2007.-2017. godine, istaknuta je dobra suradnja sa pravobraniteljskim institucijama, posebice Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljicom za djecu.

Također, izneseni su intersantni podaci, primjerice da je:
- Trajanje nasilja prema korisnicama smještaja u 33 % slučaja bilo je 10 i više godina, do 5 godina (21%) a do godine dana (13%);
- Razlog ostanka s nasilnom osobom je najčešće emocionalna ovisnost (u 54% slučajeva), ekonomska ovisnost (30%), strah od nerazumijevanja okoline (5%), ucjena od počinitelja nasilja (5%);
- Radni status korisnica smještaja u 61% slučajeva je nezaposlenost, u 25% slučajeva se radi o zaposlenim osobama i u 6% slučajeva se radilo o umirovljenicama i jednako tako korisnicama rodiljnog dopusta (6%);
- U slučaju vrste nasilnog ponašanja najčešće se radilo o kombiniranom nasilju u 78% slučajeva;
- 25% korisnica se nakon skloništa vraća nasilnom partneru, dok se 32% odlučuje za samostalni život, 17% ih se vraća primarnoj obitelji a 8% ih odlazi u drugo sklonište;
- Glede provođenja psihosocijalnog tretmana od cca 1.082 počinitelja/ica, 76% ih je muškog a 24% ženskog spola.