Konferencija „Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: Politike, izazovi i prakse“

HanaBabekonfU sklopu projekta „Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda“ održana je završna konferencija „Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: Politike, izazovi i prakse“ u organizaciji udruge B.a.B.e. Projektna koordinatorica Hana Grgić na panelu „Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: uloga institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova“ izložila je EU projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ koji institucija Pravobraniteljice provodi u partnerstvu s HNK Split, udrugom Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE-om.

Na panelu su prisustvovale i govornice iz susjednih zemalja BiH i Slovenije kako bi se dobila usporedna perspektiva po pitanju usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza, politika, zakona i rada institucije. Promoviran je inovativan pristup u provedbi projektnih aktivnosti i suradnja s umjetničkim organizacijama koje na jednostavan i blizak način motiviraju učenike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele obaveza u kućanstvu i obitelji te usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za ispunjavanje privatnih obaveza i kućanskog rada.

Share