Radionice za suce i sutkinje u području antidiskriminacijske zaštite

lawZamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Goran Selanec i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Goranka Barać Ručević vodili su 1. i 2. prosinca 2016. radionice stručnog usavršavanja za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova u području antidiskriminacijske zaštite. Radionice su se odnosile na izazove primjene jamstva izravne diskriminacije, uznemiravanja, neizravne diskriminacije i preraspodjele tereta dokaza u sudskim postupcima. Na stručnom usavršavanju sudjelovali su suci i sutkinje sa sudova u Zagrebu, Velikoj Gorici , Siska, Virovitice, Karlovca, Nove Gradiške, Zadra, Dubrovnika i Gospića. Stručno usavršavanje organizirali su Centar za mirovne studije i Pravosudna akademija u sklopu EU projekta „Mjerenje (ne)jednakosti u Hrvatskoj“.

Share