Stručni skup o promicanju standarda zdravstvene skrbi za rodno-disforične osobe

transrodni4webPravobraniteljica Višnja Ljubičić izlagala je na stručnom skupu „Promicanje standarda zdravstvene skrbi za transrodnu, rodno varijantnu i interseksualnu djecu i mlade“ koji je organizirala inicijativa roditelja transrodne djece i mladih Transparent, a čija pokroviteljica je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica je u izlaganju naglasila kako smo u posljednje dvije godine dali ključan doprinos zaokruživanju normativnog okvira za promjenu pravnog i fizičkog identiteta trans-rodnih osoba sudjelovanjem u izradi Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

Brojni sastanci na inicijativu Pravobraniteljice s nadležnim institucijama ubrzali su postupak, što je nakon objave liste stručnjaka/inja i stručnih smjernica nadležnih ministarstava, rezultiralo uklanjanjem svih administrativno-pravnih prepreka koje su priječile ostvarivanje prava na upis promjene spola u državne matice transrodnim osobama. Kao rezultat više od 20 osoba u RH ostvarilo je upis promjene spola u državne matice te su im izdane nove osobne iskaznice. 

Izazovi koji su još pred nama je sporost postupka pred Nacionalnim zdravstvenim vijećem, dvojba nadležnih institucija vezanih oko izdavanja svjedodžbi i diploma osobama koje su promijenile spol ili odabrale život u drugom rodnom identitetu te dvojba oko toga koje troškove postupka tranzicije spola će snositi država.

Pravobraniteljica je naglasila kako vezano i za ove izazove već postoje pozitivni pomaci. Naime, Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, u suradnji s institucijom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, već je krenula s izdavanjem novih svjedodžbi i diploma usklađenih s promjenom imena, spola, odnosno rodnog identiteta njihovih studenata/ica, a pro-aktivno se djeluje i na rješavanju preostalih problema. Pravobraniteljica je istaknula važnost izrade organiziranog i cjelovitog sustava redovne izobrazbe medicinskih stručnjaka/inja, zdravstvenih radnika/ca i psihologa/inja koji/e se bave rodno-disforičnim osobama.

Na temu „Kirurška transformacija genitalija – početak novog života“ izlagao je dr. med. Miroslav Đorđević, o „Psihosocijalnoj pripremi transeksualnih osoba u procesu rodnog usklađivanja – iskustva beogradskog tima“, dr.sc.med. Dušica Marković i dipl.soc. radnica Ljiljana Kićanović. Dr. Gradimir Korač govorio je o preoperativnoj pripremi, prevenciji potencijalnih problema, a dr. Marta Bižić na temu „Transeksualizam – kirurške opcije“. Dr. mr.sc. Vladimir Kojović govorio je o rezultatima i postoperativnom praćenju, komplikacijama kirurške konverzije genitalija te insterseksualnim stanjima, a dr. med. Miroslav Đorđević zaokružio je skup temom „problema rekonverzije – povratka na staro te novim kirurškim metodama i standardima skrbi“.