Stručna tribina o psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u obitelji

DomDugaPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog) u organizaciji Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“ održana je dana 24. studenog 2016. godine stručna tribina o provedbi sigurnosne i zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji u cilju zaštite žrtava nasilja i povećanja njihove sigurnosti. Tribina je bila zamišljena i ostvarena kao susret i razmjena iskustva između stručnjaka/stručnjakinja koji su nositelji provedbe mjere psihosocijalnog tretmana. Stručni tim „Duga-Zagreb“ za provođenje sigurnosne i zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji uvodno je prikazao statistički okvir djelovanja s posebnim osvrtom na ocjenu uspješnosti počinitelja koji su uključeni tretmanske grupe.

Istaknuto je da je Ministarstvo pravosuđa do sada izdalo 33 odobrenja fizičkim osobama i 5 odobrenja pravnim osobama za provođenjem navedene mjere te da je od 2009. godine u „Duga-Zagreb“upućeno u tretman 995 osoba (od toga 76,23 % muškarca), ali da je do sada 357 osoba završilo tretman.

Savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota, istaknuo je da je jedan od najvećih problema u učinkovitoj provedbi navedene mjere nedovoljno financiranje ove mjere od strane Republike Hrvatske, a što ima za posljedicu da se navedena zaštitna mjera dobro provodi u Zagrebu i Rijeci gdje je provođenje mjere sufinancirano od strane tih gradova. Naime, prema podacima Ministarstva pravosuđa u 2015. godini na aktivnostima pod nazivom „Psihosocijalni tretman u kaznenom i prekršajnom postupku“ osigurano je i utrošeno samo 680.000,00 kn. Dakle, vidljivo je da neke važne institucije ne provode psihosocijalnu tretman iz razloga što su im ponuđena sredstva od strane navedenog ministarstva premala odnosno financijski neprihvatljiva. Savjetnik Pravobraniteljice je također istaknuo da se Pravobraniteljica niz godina zalaže da je potrebno u Državnom proračunu na aktivnosti „Psihosocijalni tretman u kaznenom i prekršajnom postupku“ postepeno povećavati financijska sredstava za provođenje sigurnosne i zaštitne mjere psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.