Pravobraniteljica otvorila dvodnevni seminar o zločinu iz mržnje

PRSseminarzloinizmrnjePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić otvorila je uvodnom riječi dvodnevni seminar o zločinu iz mržnje i direktivi 2012/29/EU za suce/tkinje i državne odvjetnike/ce u organizaciji Zagreb Pride. Pravobraniteljica je dala sažeti presjek uloge institucije u borbi protiv zločina iz mržnje. Navela je i da su se posljednjih 15-ak godina dogodili značajni iskoraci u pogledu poboljšanja položaja seksualnih manjina u RH, ponajprije u vidu uspostavljanja odgovarajućih institucionalnih i zakonodavnih okvira kao preduvjeta za postizanje emancipacije pripadnika/ca seksualnih manjina. No postupak unaprjeđenja prava seksualnih manjina još nije završen. Postupajući po pritužbama građana/ki koji se pritužuju Pravobraniteljici i dalje je evidentna diskriminatorna praksa temeljem spolne orijentacije.

Prema istraživanju Europske agencije za temeljna ljudska prava (FRA), 59% osoba seksualnih manjina u EU je doživjelo nasilje zbog svoje spolne orijentacije, a RH je zauzela drugo mjesto na europskoj karti po broju osoba seksualnih manjina koje su bile žrtve diskriminacije temeljem spolne orijentacije ili rodnog identiteta. Na prvom mjestu je Litva sa 61%.

Pravobraniteljica je istaknula i da osim postupanja po pritužbama građana/ki temeljem diskriminacijske osnove spolne orijentacije, koristeći ovlasti iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, umiješali smo se od 2011. do danas u 5 anti-diskriminacijskih sudskih postupaka temeljem spolne orijentacije, a na strani tužitelja,  s vrlo uspješnim ishodom za same tužitelje. Naglasila je i aktivnu ulogu institucije Pravobraniteljice i Pravosudne akademije u obrazovanju sudaca i sutkinja te državnih odvjetnika i odvjetnica u stjecanju potrebnih znanja i vještina za prepoznavanje zločina iz mržnje, a na kojem tragu je i ovaj seminar.

Seminar se sastoji od dva modula za 15 polaznika/ca.