Nastavak suradnje s udrugom TransAid na rješavanju problema transrodnih osoba

trans aid logomanji-NOVI1U uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održan je sastanak s predstavnicima udruge TransAid s ciljem dogovora oko budućih zajedničkih inicijativa. Predstavnici udruge izložili su ukratko savjetniku Pravobraniteljice, Nebojši Paunoviću, probleme s kojima se susreću transrodne osobe u ostvarenju svojih prava te projekte, ideje i inicijative udruge koji smjeraju uklanjanju ovih problema i diskriminacije transrodnih osoba, ostvarenju besplatne zdravstvene skrbi za transrodne osobe te osiguranju kvalitetnije i češće edukacije medija o transrodnim osobama.

Predstavnici udruge izvijestili su o ključnom problemu neujednačene prakse HZZO-a u pružanju zdravstvenih usluga osobama u procesu tranzicije spola, za koju drže da je izrazito diskriminatorne prirode. Pa je tako spomenuto kako primjerice transrodnim osobama muškarcima hormonska terapija nekad jest subvencionirana od strane države, a nekad nije, dok se primjerice zahvati na dojkama transrodnim osobama redovno tretiraju kao estetski i slično.

Osim toga, istaknuti su i dalje prisutni problemi u radu Nacionalnog zdravstvenog vijeća koje svoja mišljenja o promjeni spola ili života u drugom rodnom identitetu podnositeljima zahtjeva i dalje izdaju sporo, često ne držeći se odredbi Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

Predstavnici udruge izložili su Pravobraniteljici i jedan od svojih projekata unutar kojeg bi vršili edukaciju medija o transrodnim osobama s ciljem otklanjanja predrasuda i stereotipa o ovim osobama. U okviru projekta edukacije medija, predstavnici udruge zatražili su potporu, suradnju i/ili partnerstvo Pravobraniteljice.

U razgovoru su iznesene brojne inicijative koje trenutno, ali i dugoročno poduzima Pravobraniteljica s ciljem otklanjanja diskriminacije prema transrodnim osobama. Pa je tako ukratko izložena trenutna inicijativa vezana uz izdavanje opće upute svim školskim i visokoškolskim ustanovama u vezi načina postupanja kod izdavanja novih svjedodžbi i diploma osobama koje su škole ili studije završili u jednom spolu, a i izdavanje ("novih") svjedodžbi ili diploma traže nakon promjene spola i/ili odabira života u drugom rodnom identitetu. Osim toga, predstavnici udruge informirani su i o postupcima u određenim individualnim slučajevima transrodnih osoba koje su se pritužile Pravobraniteljici na diskriminaciju, te o suradnji s udrugom TransParent na izradi Protokola o promjeni svih evidencija građana nakon upisa promjene spola ili života u drugom rodnom identitetu u državnim maticama, a koji bi osigurao učinkovito i brzo, te prvenstveno jednako postupanje svih organizacija, tijela državne uprave i ustanova prema ovim osobama.

Zaključno, dogovoreno je kako će Pravobraniteljica inicirati sastanak sa predstavnicima HZZO-a, Ministarstva zdravstva i drugih stručnih osoba oko dogovora o ujednačavanju prakse HZZO-a u pružanju zdravstvene skrbi transrodnim osobama, kao i da će pružiti konkretnu potporu udruzi u njihovom projektu edukacije medija kroz određen oblik suradnje, partnerstva ili podrške koji će biti naknadno dogovoren.