Održan stručni sastanak s udrugom transParent

TransParentPredstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, sastao se danas s predsjednicom udruge transParent - inicijativa roditelja transrodne djece i mladih, gđom. Sanjom Stanojević. Gđa. Stanojević iznijela je na sastanku niz problema s kojima se transrodne osobe i dalje susreću unatoč činjenici što je još 2013. godine utvrđen zakonodavni okvir za upis promjene spola, ili činjenice života u drugom rodnom identitetu u državnim maticama.

Naime, gđa. Stanojević istaknula je kako je nažalost postupak izdavanja mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, o kojem ovise sve daljnje promjene upisa i evidencija,  i dalje jako spor te da se od osoba koje su podnijele zahtjeve za izdavanje mišljenja još prije više od 4 mjeseca i dalje traži da podnose dodatne dokumente ili da neke već podnesene ponovo podnose. Navela je kako i nakon izmjene upisa odnosno unosa promjene spola u državne matice razna državna tijela na raznim razinama i dalje ne usklađuju, tj. ne znaju kako uskladiti svoje evidencije s promjenom u temeljnom upisu, kako poništiti stare evidencije i da li ih čuvati. U tom smislu spomenuto je kako osobe imaju problema kod izdavanja nove zdravstvene iskaznice, izdavanja novih svjedodžbi srednjih i visokoškolskih obrazovnih ustanova, diploma, promjena u poreznim evidencijama, evidencijama zavoda za zapošljavanje, na policiji kao i na svim onim mjestima u kojima se vode i izdaju evidencije o građanima. Sukladno tome, gđa. Stanojević predložila je izradu jednog jedinstvenog Protokola o postupanju s evidencijama građana nakon upisa promjene spola ili života u drugom rodnom identitetu u državnim maticama koji bi osigurao učinkovito i brzo, te prvenstveno jednako postupanje svih tijela državne uprave prema ovim osobama.

Gđa. Stanojević također predlaže da se što prije pokrenu pregovori s HZZO-om vezano uz dogovor koje će troškove u postupku tranzicije spola pokrivati država, a koje osobe u tranziciji. Istaknula kako je neophodno pokrenuti i široku društvenu izobrazbu o fenomenu transrodnosti počevši od vrtića pa sve do visokih škola, državne uprave i medija kako bi ova tema prestala biti društveni tabu. U tom smislu naglasila je kako udruga TransParent upravo kreće sa svojim prvim projektom koji će uključivati dva predavanja i dva okrugla stola. Projekt naziva „Parents Love Movement“, koji financira Američka ambasada u Republici Hrvatskoj uz podršku Britanske i Nizozemske, smjera uklanjanju tabua i diskriminacije koji prate ove osobe te cilja stvaranju pozitivnog okružja kroz informiranje, znanje i educiranost što bi trebalo stvoriti uvjete za ravnopravan pristup prema svim transrodnim osobama. U okviru projekta planirana su dva predavanja i dva okrugla stola.

Gđa. Stanojević zahvalila se Pravobraniteljici na dosadašnjoj suradnji i pruženoj podršci za koju drži da je izvanredna te da služi kao primjer drugim državama u okruženju. Istaknula je kako je zbog uloge Pravobraniteljice koja se već skoro 4 godine aktivno bavi pružanjem podrške transrodnim osobama, što kroz rješavanja individualnih pritužbi, što kroz organizaciju brojnih sastanaka s relevantnim dionicima i medijaciju, što kroz poticanje zakonodavnih izmjena, Republika Hrvatska postala primjer dobre, učinkovite i uspješne suradnje civilnog sektora s pravobraniteljskom institucijom za sve zemlje u okruženju.