Konferencija "Strategije za smanjenje rodnog jaza u plaćama"

CESIKonf8lipanjU organizaciji CESI i projektnih partnera te uz podršku Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održana je konferencija „Strategije za smanjenje rodnog jaza u plaćama“. U uvodnom dijelu konferencije prisutnim predstavnicima/cama partnera iz Belgije, Španjolske, Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Estonije i Švedske obratila se i pravobraniteljica Višnja Ljubičić koja je istaknula kako se institucija Pravobraniteljice uključila u projekt Gender Pay Gap zato što sustavno prati područje rada i zapošljavanja te ukazuje na trendove i probleme koji u većoj mjeri pogađaju žene kojima su dob i majčinstvo najveće prepreke na tržištu rada.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku udio prosječne plaće žena u prosječnoj plaći muškaraca iznosio je u 2015. godini 89,8% pa je jaz u plaćama iznosio 10,2%. Trendovi koji dodatno pridonose neravnopravnosti spolova na tržištu rada su povećanje broja ugovora o radu na određeno vrijeme i rast broja ugovora o radu s parcijalnim (nepotpunim) radnim vremenom. Osnovni razlozi jaza u plaćama su u upornoj rodno utemeljenoj horizontalnoj i vertikalnoj segregaciji, te u podjeli rada na muška i ženska zanimanja. Od 19 privrednih grana, žene su podzastupljene u 16.

Pravobraniteljica je skrenula pozornost na činjenicu da jaz u plaćama ne smijemo zanemarivati jer ukoliko postoji na tržištu rada prenosi se i na razliku u mirovinama. Europski parlament je 26. svibnja prihvatio Rezoluciju o siromaštvu: rodna perspektiva, u kojoj je naglašeno da Eurostatovi podaci ukazuju na činjenicu da je broj siromašnih žena konstantno veći od broja siromašnih muškaraca, odnosno da siromaštvo ima različite posljedice za žene i za muškarce. Kao rezultat neravnoteže i neravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada, jaz u mirovinama je u prosjeku 39% .

U cilju poboljšanja trenutačnog stanja pravobraniteljica je prisutne upoznala i s provedbom projekta „Uklanjanje staklenog stropa“, koji je završio stvaranjem Baze poslovnih žena, jedinstvene u regiji, te s projektom „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ koji će s projektnim partnerima institucija Pravobraniteljice provoditi sljedeće dvije godine.

„U izlaganjima koja su uslijedila prezentirani su rezultati projekta u pojedinim zemljama kao i pregled provedenih aktivnosti, a u okviru kojih je pokrenuta i neformalna mreža na EU razini pod nazivom „Gender Wage Watchers“ koja trenutno broji 67 stručnjaka/kinja koji/e se bave temom rodnog jaza u plaćama kao i ravnopravnošću žena i muškaraca u svijetu rada.

Predstavljen je i video koji je napravljen u svim zemljama sudionicama projekta, a koji sadrži razmišljanja ljudi, slučajnih prolaznika, o nejednakim plaćama žena i muškaraca (video materijal je dostupan na poveznici: Gender Pay Gap in Europe).

Prema podacima Eurostata za 2013.g., rodni jaz u plaćama je na razini Europske unije iznosio 16,4 %, pri čemu je najveći bio u Estoniji (29,9 %), a najmanji u Sloveniji (3,2 %). Izlaganje o rodnom jazu u plaćama u starijoj dobi održala je predstavnica Sindikata umirovljenika istaknuvši kako rodni jaz u plaćama kasnije posljedično dovodi i do rodnog jaza u mirovinama koji je u 2012.g. na razini EU iznosio 38,5 %. Predstavnica Instituta za rodnu ravnopravnost iz Belgije predstavila je belgijski Zakon o rodnom jazu u plaćama koji je donesen jednoglasno 2012.g., a koji propisuje kako se jaz plaća treba raspraviti na svim razinama kolektivnih radničkih pregovora: nacionalnoj, sektorskoj, podsektorskoj te na razini poduzeća. Svrha pregovora je utvrditi konkretne mjere za uklanjanje jaza plaća, a svi sustavi klasifikacije radnih mjesta moraju se podvrgnuti analizi po pitanju njihove spolne neutralnosti od strane Nacionalne javne službe za zaposlenje, rad i socijalni dijalog. U završnom dijelu konferencije  uslijedio je razgovor o strategijama suradnje i zajedničkim aktivnostima u kojem su sudjelovali/e predstavnici/ice sindikata iz EU zemalja, sudionica projekata.“

Iz medija:

Strategija za smanjenje rodnog jaza u plaćama, HRT, 8.6.2016.

Ravnopravnost spolova - predstavljen europski projekt za smanjivanje jaza u plaćama između žena i muškaraca, Portal Oko, 8.6.2016.

Predstavljen europski projekt za smanjivanje jaza u plaćama između žena i muškaraca, Novi list, 8.6.2016.

Financijski sektor rezerviran je za muškarce, T-portal, 8.6.2016.

HINA, 8.6.2016.

EU projekt za smanjivanje jaza u plaćama između žena i muškaraca, direktno.hr, 8.6.2016.

Global, 18.6.2016.