Podržali smo kampanju SUPERTATA

Status M malaPravobraniteljica Višnja Ljubičić je zajedno sa savjetnikom Josipom Grgićem na sastanak primila predstavnike udruge Status M, Leilu Younis i Marka Đurića, koji su je upoznali s aktivnostima udruge u okviru kampanje „Supertata“, odnosno projekta „MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti“.

MenCare je globalna kampanja za pozitivno očinstvo i uključenost muškaraca kao ravnopravnih pružatelja brige, a provodi se u više od 30 zemalja svijeta, uključujući i Hrvatsku. Njen cilj je da muškarci podupiru socijalnu i ekonomsku ravnopravnost žena na način da preuzimaju više odgovornosti za skrb o djeci i kućanskim poslovima.

Pravobraniteljica s udrugom Status M surađuje već niz godina, a prije dvije godine je podržala provedbu projekta „MenCare – uključenje muškaraca u postizanje rodne ravnopravnosti u Međimurju”. Gđa Younis i g. Đurić istaknuli su da je aktivnostima u sklopu tog projekta obuhvaćeno 150 korisnika u Međimurskoj županiji, od čega otprilike 1/3 muškaraca romske nacionalne manjine. Provedena je serija radionica u koje je bio uključen veliki broj sadašnjih i budućih očeva.

Dogovoreni su oblici daljnje suradnje i zajedničkih aktivnosti s udrugom Status M vezano za rad na dekonstruiranju patrijarhalnih rodnih uloga muškaraca.