Sastanak vezan za problematiku reproduktivnih prava

RODE2622016WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na sastanku koji je organizirala Udruga RODA sa predstavnicama više ženskih udruga, a vezano za problematiku reproduktivnih prava, trudničkih prava, prava žena pri porodu te provedeni inspekcijski nadzor u rodilištima na temelju kojih Ministarstva zdravlja treba izdati izvješće.