Sastanak vezan uz EU projekt "Gender Pay Gap"

genderwagewatchersPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je radni sastanak s predstavnicama udruge CESI, Anamarijom Tkalčec i Majom Gergorić, vezano za dosadašnje i buduće aktivnosti u okviru EU projekta "Gender Pay Gap" na kojem je Pravobraniteljica suradnica. Pravobraniteljica je obaviještena o pripremi završne konferencije u Briselu na kojoj će sudjelovati svih šest država zastupljenih u projektu (Austrija, Belgija, Estonija, Njemačka, Španjolska, Švedska).

Pravobraniteljica je predložila razmatranje dobre prakse u zemljama - članicama projekta, analizu nacionalnog zakonodavstva i prijedlog pravnog okvira za djelovanje u smanjivanju rodnog jaza u plaćama, koji se posljednjih godina u Republici Hrvatskoj kreće između 10-11%.