Sastanak sa Ženskom mrežom Hrvatske

ZMH18012016webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s predstavnicama Ženske mreže Hrvatske. Razgovaralo se o aktualnoj situaciji posebno vezano za političku participaciju, (ne)poštivanje pojedinih stranaka zakonske odredbe o kvotama te sankcijama koje Zakon o ravnopravnosti spolova predviđa za kršenje te odredbe. Razmijenjena su iskustva vezano za područja kojim se bave pojedine organizacije unutar Ženske mreže te praksu institucije Pravobraniteljice. Govorilo se i o CEDAW preporukama te potrebi da opće preporuke državama budu prevedene i dostupne.