Održan sastanak s predstavnicama Romskog nacionalnog vijeća

Romsko nacionalno vijećePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić primila je na sastanak predstavnice Romskog nacionalnog vijeća Sindirelu Bobarić i Armandu Beganović koje su je upoznale s radom te romske organizacije. Povod za sastanak bio je intervju s pravobraniteljicom za portal Romi.hr.

Na sastanku je bilo riječi o teškom položaju Romkinja i riziku višestruke diskriminacije kojem su izložene. Radi se o dvostruko nepovoljnijem položaju jer su potencijalne žrtve diskriminacije temeljem spola i nacionalne pripadnosti, a s obzirom na nisku razinu njihovog obrazovanja kao i naglašenu patrijarhalnost, izložene su riziku potpune socijalne isključenosti. Pored toga, valja istaknuti i slabu informiranost o vlastitim pravima kao i dodatno naglašenu prisutnost svega navedenoga u ruralnim područjima.

Podaci o nešto većem uključivanju Romkinja u obrazovni sustav na svim razinama ohrabrujući su pokazatelji, međutim još uvijek se radi o nedostatnom povećanju uzimajući u obzir visoku stopu nataliteta i rast broja romske djece na godišnjoj razini koja se uključuju u sustav. Definirani ciljevi i mjere koje u narednom razdoblju treba ostvariti u okviru Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.-2020. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije zasigurno doprinose nastojanjima za poboljšanje statusa Romkinja ne samo u području obrazovanja, nego i u području rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i stanovanja, kao i većem uključivanju u gospodarski, kulturi i društveni život. Posebno je važna uključenost Roma u sve razine obrazovanja, povećanje stope završavanja osnovne i srednje škole i veće uključivanje u područje visokog obrazovanja kako bi se povećala konkurentnost na tržištu rada i tako unaprijedio stupanj integracije romskog stanovništva u hrvatsko društvo.

Ključni problemi koje je potrebno riješiti u cilju poboljšanja statusa Romkinja u hrvatskom društvu su jasno identificirani, međutim složenost cjelokupne problematike –  specifičnosti romske nacionalne manjine, vrlo nezavidna početna pozicija u kojoj se nalaze Romkinje i nedostatak financijskih sredstava koja bi trebalo uložiti u rješavanje tih problema – znatno usporava postizanje zadanih ciljeva.